Hyppää sisältöön

Matkailufoorumi keskusteli matkailualan tki-toiminnasta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2024 10.42
Uutinen

Matkailufoorumin 7.6.2024 pidetyssä kokouksessa foorumin jäsenet ja elinkeinoministeri Wille Rydman keskustelivat alan tki-toiminnasta ja budjettileikkausten vaikutuksista matkailun edistämistyön ja Visit Finlandin toimintaan.

Keskustelun taustaksi foorumi kuuli Business Finlandin kokemuksia matkailualalle kohdennetusta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksesta. Asiaa esittelivät BF:n ohella eri tki-hankkeet. Keskustelussa huomattiin, että tki-toiminnan määritelmä ymmärretään eri tavoin. Usein asiasta puhutaan matkailuelinkeinon yleisen kehittämisen näkökulmasta. Haastavaa on myös hahmottaa, että esimerkiksi Business Finlandin tki-rahoitus sopii myös palvelualojen tarpeisiin. Oleellista olisi vahvistaa matkailuyritysten osaamista rahoituksen hakemiseen sekä ymmärrystä tarjolla olevista tki-rahoitusvälineistä. 

Ajankohtaisina asioina foorumi keskusteli Business Finlandin matkailun edistämistyön resurssitilanteen vaikutuksista Visit Finlandin toimintaan. Foorumi esitti vakavan huolensa matkailun edistämistyön rahoitusleikkauksesta. Matkailun edistämistyön rahoitusta tulisi jäsenten mukaan pikemminkin vahvistaa. On huolestuttavaa, että samaan aikaan kun matkailuyritysten taloudellinen tilanne on erittäin haastava, kohdentuu leikkauksia myös Visit Finlandin toimintaan. Lisäksi kilpailu globaaleilla matkailumarkkinoilla on erittäin kovaa ja Suomi on matkailuluvuissa sekä matkailun edistämistyön resurssoinnissa muita Pohjoismaita paljon jäljessä. 

Lisäksi ajankohtaisina asioina kuultiin matkailualan vähähiilisyystiekartan päivityksestä, Rural Finland Tourism Hub -hankkeen käynnistymisestä sekä Suomen matkailustrategian toteuman arvioinnin käynnistymisestä. 

Matkailufoorumin tehtävänä on toimia kansallisena neuvoa-antavana asiantuntijaryhmänä laajasti matkailun kehittämiseen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa. Foorumin puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Wille Rydman. Foorumissa ovat edustettuina alan kannalta keskeiset ministeriöt sekä niiden hallinnonalojen yksiköt, maakuntien liitot ja valtion aluehallinto, matkailun alueorganisaatiot, matkailuyritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä järjestöt. 

Lisätiedot: 
johtava asiantuntija, Sanna Kyyrä, TEM, p. 029 504 7012