Matkailufoorumi

TEM057:00/2021 Kehittäminen

Matkailufoorumi on matkailun kehittämisen keskeinen valtakunnan tasolla toimiva kokoonpano. Se toimii neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä laajasti matkailun kehittämiseen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa. Foorumi toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä ja koordinoimana.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM057:00/2021

Asianumerot VN/16065/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2021 – 31.12.2028

Asettamispäivä 24.8.2021

Yhteyshenkilö
Sanna Kyyrä, johtava asiantuntija
puh. +358 295 047 012
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Matkailufoorumin tehtävänä on erityisesti:
− toimia neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä laajasti matkailun kehittämiseen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa sekä antaa ehdotuksia ministeriöille/valtioneuvostolle;
− keskustella matkailupolitiikan ja lainsäädännön kehittämisen kysymyksistä sekä yhteensovittaa eri hallinnonalojen toimia matkailun kehittämisessä;
− edistää Suomen matkailustrategian 2022–2028 toimeenpanoa sekä seurata sen toteutusta;
− seurata ja arvioida matkailun toimintaympäristön ja ilmiöiden kehittymistä kansallisesti ja globaalisti;
− seurata ja ennakoida matkailun kehitystä ja toimenpiteiden vaikutusta;
− toimia yhteistyöfoorumina eri toimijoiden välillä.

Tiivistelmä

Matkailufoorumi on matkailun kehittämisen keskeinen valtakunnan tasolla toimiva kokoonpano. Se toimii neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä laajasti matkailun kehittämiseen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa. Foorumi toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä ja koordinoimana.

Lähtökohdat

Hanke edistää Suomen matkailustrategian 2022–2028 toimeenpanoa, seuraa ja arvioi alan toimintaympäristön ja ilmiöiden kehittymistä sekä tukee matkailun politiikkatoimenpiteiden valmistelua. Hanke tiivistää yhteistyötä ja vuoropuhelua matkailualan toimijoiden kesken.

Lisätietoja

Lisää aiheesta

Matkailufoorumi käynnistää toimintansa

TEM Uutinen 1.9.2021 12.53