Hyppää sisältöön

Maakaaren muutoksilla sujuvuutta sähköiseen kiinteistökauppaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2023 10.10
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia maakaareen, jossa säädetään muun muassa kiinteistön kaupasta ja panttaamisesta velan vakuudeksi. Työryhmän mietintö on nyt lausunnolla.

Esityksessä arvioidaan kahta vaihtoehtoista tapaa sähköisen kiinteistönkaupan sääntelyn kehittämiseksi. Ensimmäinen vaihtoehto perustuisi nykyisen, Maanmittauslaitoksen ylläpitämän sähköisen kiinteistönkaupan palvelun kehittämiseen. Toisessa vaihtoehdossa sallittaisiin kiinteistönkaupan tekeminen myös yksityisen kaupankäyntipalvelun tarjoajan järjestelmässä. Mallin valinnassa on tarkoitus hyödyntää työryhmän ehdotuksesta saatavaa lausuntopalautetta.

Työryhmä ehdottaa lisäksi muutoksia muun muassa kiinteistöön kohdistuvan erityisen oikeuden kirjaamista ja kiinteistöpanttioikeutta koskevaan sääntelyyn. Esitetyt muutokset liittyvät esimerkiksi kiinteistön hallinnanjakosopimuksen ja panttaamattomuussitoumuksen kirjaamiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Työryhmän tehtävänä oli arvioida erityisesti kiinteistöjen luovutuksen sekä niiden kirjaamisen muutostarpeita, ajatellen muun muassa sähköisen asioinnin yleistymistä. Uudistuksen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoite hallinnon ja yhteiskunnan digitalisaation edistämisestä. 

Lausunnon mietintöön voi jättää 31.8.2023 saakka lausuntopalvelussa

Lisätietoja: 
erityisasiantuntia Laura Kaivosoja, p. 0295 150 096, [email protected] 
lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, p. 0295 150 558, [email protected]