Hyppää sisältöön

Työryhmä arvioimaan maakaaren muutostarpeita

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2022 11.29
Tiedote

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta maakaaren uudistusten valmistelemiseksi. Maakaaressa säädetään muun muassa kiinteistön kaupasta ja panttaamisesta velan vakuudeksi.

Maakaari on suurelta osin voimassa sellaisena kuin se tuli voimaan vuonna 1997. Kiinteistönomistuksen ja -vaihdannan olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti maakaaren voimassaolon aikana. Sähköinen kiinteistönkauppa on ollut mahdollista jo lähes vuosikymmenen ajan, mutta käytännössä sen käyttö on jäänyt hyvin vähäiseksi. Näistä syistä lain toimivuutta ja muutostarpeita on syytä nyt arvioida.

Työryhmän tulee huomioida toimintaympäristön muutokset, joilla on merkitystä erityisesti kiinteistöjen luovutuksissa sekä niiden kirjaamisessa. Tämä koskee erityisesti kiinteistön luovutusten muotovaatimusten ja toteuttamistapojen arviointia. Arvioinnissa otetaan huomioon kiinteistöjen omistusta ja niihin kohdistuvia oikeuksia koskevat selkeyden, ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden vaatimukset. Sähköisen asioinnin kehittämistarpeista huolimatta kiinteistökauppaa on jatkossakin voitava tehdä myös kirjallisesti. 

Uudistuksen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoite hallinnon ja yhteiskunnan digitalisaation edistämisestä. 

Työryhmän toimikausi jatkuu ensi vuoden maaliskuun loppuun. Työryhmän työtä seuraamaan ja arvioimaan on asetettu lisäksi seurantaryhmä.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, p. 0295 150 558, [email protected]

Arviomuistio maakaaren muutostarpeista

Lausuntotiivistelmä maakaaren muutostarpeita koskeneesta arviomuistiosta