Hyppää sisältöön

Yleistiedoksiannot ja julkiset kuulutukset ensisijaisesti viranomaisen verkkosivuille

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2019 12.00
Tiedote

Yleistiedoksiantoa ja julkisia kuulutuksia koskeva sääntely uudistuu 1.1.2020. Viranomaisen verkkosivuilla julkaisemisesta tulee hallintolain muutoksen myötä ensisijainen menettelytapa sekä yleistiedoksiannossa että julkisissa kuulutuksissa.

Nykyiseen tapaan yleistiedoksiannossa julkaistaan vain ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta, mutta ei itse asiakirjaa. Julkisessa kuulutuksessa julkaistaan kuulutuksen ohella myös kuulutettava asiakirja.

Hallinnon asiakkaiden tiedonsaantimahdollisuudet paranevat, kun yleistiedoksiantoa koskevat ilmoitukset sekä julkiset kuulutukset ja kuulutettavat asiakirjat ovat saatavilla virastojen aukioloajoista tai sijainnista riippumatta viranomaisen verkkosivuilla.

Laki mahdollistaa tarpeen vaatiessa myös täydentävien julkaisutapojen, kuten sanomalehden, käytön. Virallisessa lehdessä ilmoitus tai kuulutus on lisäksi julkaistava silloin, jos sitä ei voida esimerkiksi tietoliikennehäiriön vuoksi julkaista viranomaisen verkkosivuilla.

Yleistiedoksiantoa käytetään hallintolain mukaan erityisesti silloin, kun päätöstä tai muuta hallintoasian käsittelyyn vaikuttavaa asiakirjaa ei ole saatu muulla tavoin annettua tiedoksi. Kuulutusmenettelyä käytetään erityislakien perusteella etenkin ympäristöasioissa.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, puh. 0295 150 396,  sähköposti: [email protected]

Yleistiedoksiantoa ja julkisia kuulutuksia koskevan lainsäädännön uudistaminen