Hyppää sisältöön

EU:n sisäasioiden rahastoista yli 8 miljoonaa euroa EU-rahoitusta sisäisen turvallisuuden edistämiseen

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2024 10.59
Tiedote

EU:n sisäasioiden rahastojen kevään 2024 hauista myönnettiin avustusta yhteensä 12 hankkeeseen ja operatiivisen tuen toimintaan. Hankkeissa edistetään turvallisuuden korkeaa tasoa ja maahanmuuttoasioiden tehokasta hallintaa Euroopan unionissa, sekä tuetaan yhdennettyä rajaturvallisuutta ja yhteistä viisumipolitiikkaa.

EU:n sisäasioiden rahastojen Suomen kokonaisrahoitus ohjelmakaudella 2021-2027 on noin 187 miljoonaa euroa.

BMVI-rahoituksella parannetaan EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuutta

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineestä (BMVI) avattiin keväällä hakuun yksi erityistoimi, josta myönnettiin Keskusrikospoliisille 249 011 euroa avustusta poliisin kapasiteetin vahvistamiseen ennen MID (Multiple Identity Detector) -rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimen käyttöönottoa. Rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimen avulla voidaan tulevaisuudessa tarkistaa, löytyykö samoilla henkilö-, biometrisilla tai matkustusasiakirjatiedoilla henkilöitä muista EU:n tietojärjestelmistä ja havaita mahdolliset rinnakkaishenkilöllisyydet. Näin pyritään sekä helpottamaan vilpittömässä mielessä matkustavien henkilöllisyyden selvittämistä, että torjumaan henkilöllisyyspetoksia. MID on yksi neljästä uudesta komponentista, joilla vahvistetaan Euroopan laajuisten turvallisuustietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

BMVI-rahoitustukivälineen kokonaisrahoitusosuus ohjelmakaudella 2021-2027 Suomessa on yhteensä noin 81 miljoonaa euroa, josta hankeavustuksena on myönnetty jo noin 73 miljoonaa euroa.

ISF-rahoitusta katujengirikollisuuden ennalta ehkäisyyn ja torjuntaan, kyberrikollisuuden torjuntaan sekä rauniopelastuksen suorituskyvyn parantamiseen

Sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF) myönnettiin kevään haussa 3,1 miljoonaa euroa avustusta kolmeen hankkeeseen. 

Poliisihallitukselle myönnettiin avustusta kahteen hankkeeseen. Hankkeissa vahvistetaan poliisin katujengirikollisuuden ennalta ehkäisyyn ja kehitetään siihen liittyvän Exit-toiminnan osaamista, sekä vahvistetaan viranomaisten tietopohjaa kybertoimintaympäristöä hyödyntävien rikosten torjumiseksi kouluttamalla ja tuottamalla uutta tutkimustietoa sekä parannetaan kansalaisten tietoisuutta kyberrikollisuudelta suojautumisesta. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle myönnettiin avustusta hankkeeseen, jossa hankitaan rauniopelastuksen erityiskalustoa. Hankkeen tavoitteena on parantaa ja kehittää Uudenmaan alueen varautumista ja suorituskykyä terrori-iskutilanteessa uhrien pelastamiseksi.

ISF-rahaston Suomen ohjelmasta myönnetään avustuksina ohjelmakaudella 2021-2027 yhteensä noin 34,5 miljoonaa euroa. Tähän mennessä avustusta on myönnetty yhteensä 27,2 miljoonaa euroa.

AMIF-rahoituksella kehitetään turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin liittyviä yhteisiä menettelyitä

Turvapaikka, maahanmuutto- ja kotoutumisrahastosta (AMIF) myönnettiin kevään haussa yhteensä 4,8 miljoonaa euroa avustusta seitsemään hankkeeseen ja yhteen operatiivisen tuen toimintaan. 

Hankkeissa vahvistetaan turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän kapasiteettia sekä edistetään tilapäistä ja kansainvälistä suojelua saavien kuntiin muuttoa. 

Operatiivista tukea myönnettiin Helsingin poliisilaitokselle maasta poistamistoiminnan henkilöstöresurssien vahvistamiseksi. Tuen avulla edesautetaan sujuvaa maasta poistamista ja tuodaan Frontexin paluutukipalvelu ja paluuneuvonta osaksi päivittäistä maasta poistamistoimintaa.

Suomessa AMIF-rahastosta myönnetään avustuksina ohjelmakaudella 2021-2027 yhteensä 62,4 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
[email protected]