Hyppää sisältöön

EU:n sisäasioiden rahastojen kevään haut käynnistyivät 1.3.2024

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 1.3.2024 9.03
Tiedote

Sisäministeriö on käynnistänyt turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF), sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI) kevään haut 1.3.2024. Haut päättyvät 28.3.2024. Avustusta on haettavana yhteensä noin 21,6 miljoonaa euroa. Tarkat tiedot hauista löydät rahastokohtaisista hakuilmoituksista.

AMIF-rahastosta haettavissa noin 11,2 miljoonaa euroa

AMIF-rahaston erityistavoitteen 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä mukaisiin toimiin on haettavissa avustusta noin 5,9 miljoonaa euroa. Haussa on avoinna kolme erityistavoitteen mukaista toimea:

 • 1A2 Turvapaikkamenettelyn tehokkuuden ja varautuvuuden parantaminen
 • 1B1 Turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän kapasiteetin tukeminen
 • 1B3 Onnistuneen kuntaan muuton vahvistaminen

Erityistavoitteen 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen mukaisiin toimiin on haettavissa noin 3 miljoonaa euroa. Haussa on avoinna kaksi erityistavoitteen mukaista toimea:

 • 2D3 Kotoutumisen parissa työskentelevien ohjausosaamisen ja verkosto- ja alueellisen yhteistyön kehittäminen sekä tietopohjan vahvistaminen 
 • 2D4 Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi

Erityistavoitteen 3 Paluu ja uudelleenkotiutuminen mukaisiin toimiin on haettavissa avustusta yhteensä noin 2,35 miljoonaa euroa. Haussa ovat avoinna erityistavoitteen kaikki toimet, mukaan lukien operatiivinen tuki.

Avustusta voivat hakea täytäntöönpanotoimesta riippuen julkisyhteisöt tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt kuten viranomaiset, kunnat, järjestöt, oppilaitokset ja yritykset.

ISF-rahastosta haettavissa noin 9,8 miljoonaa euroa

ISF-rahaston erityistavoitteen 2 Rajat ylittävä yhteistyö mukaisiin toimiin on haettavissa avustusta noin 3,1 miljoonaa euroa. Haussa on avoinna kaikki erityistavoitteen mukaiset toimet:

 • 2A1 Osallistuminen operatiiviseen yhteistyöhön
 • 2B1 Koordinaatio, yhteistyömallit, verkostot, tiedonvaihtomenetelmät, koulutus yhteistyön kehittämiseksi 
 • 2C1 Lähetetään yhteyshenkilöitä kansainvälisiin yhteistyöelimiin

Lisäksi kevään haussa on avoinna erityistavoitteen 2 operatiivinen tuki, jota on haettavissa noin 300 000 euroa.

Erityistavoitteen 3 Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta mukaisiin toimiin on haettavissa avustusta noin 6,4 miljoonaa euroa. Haussa on avoinna kaikki erityistavoitteen mukaiset toimet:

 • 3A1 Osaamisen kehittäminen
 • 3B1 Yhteistyö, hyvien käytäntöjen jakaminen, toimintamallien kehittäminen
 • 3C1 Tuki-, suojelu- ja tiedottamistoimet sekä toimintamallien kehittäminen
 • 3D1 Kaluston, välineistön, varusteiden ja muun infrastruktuurin kehittäminen
 • 3E1 Toimet kriittisen infrastruktuurin ja kansalaisten suojaamiseksi

Avustusta voivat hakea täytäntöönpanotoimesta riippuen viranomaiset, kunnat, järjestöt, oppilaitokset ja yritykset sekä muut julkisyhteisöt tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt.
ISF-rahaston erityistavoite 1 ei ole auki tässä haussa. 

BMVI-rahoitustukivälineestä haettavissa noin 980 000 euroa

Haussa on avoinna ainoastaan EU:n tietojärjestelmien yhteen toimivuuteen liittyvää erityistavoitteen 1 mukaista erityistoimirahoitusta. Rahoitusta voi käyttää tietojärjestelmien loppukäyttäjien valmiuksien vahvistamiseen henkilöllisyystietojen käsittelyssä sekä SIRENE-toimiston kapasiteetin vahvistamiseen.

Avustusta voivat hakea rahoitustukivälineen luonteesta johtuen vain Rajavartiolaitos, poliisi, Maahanmuuttovirasto ja Tulli.

Hakumateriaalit ja –koulutukset hakijan tukena

Järjestämme hakijoille koulutusta ja kyselytunteja helmi-maaliskuussa. Koulutuksissa opastamme hakijoita hakuprosessiin ja hakemuksen valmisteluun liittyvissä asioissa. Kyselytunneilla voit esittää kysymyksiä suoraan hallinnointiviranomaisen edustajalle ja oppia muiden hakijoiden kysymyksistä.

Hakumateriaalit, kuten rahastokohtaiset ohjelmat ja toimeenpanosuunnitelmat, arviointikriteerit ja hakijan opas löytyvät aineistopankista.

Lisätietoja:
Kristiina Mauriala, erityisasiantuntija, p. 0295 488 275, [email protected] (AMIF)
Noora Vahervaara, erityisasiantuntija, p. 0295 488 265, [email protected] (ISF)
Riika Väliahde, erityisasiantuntija, p. 0295 488 257, [email protected] (BMVI)