Hyppää sisältöön

EU:n sisäasioiden rahastojen uusi asiointijärjestelmä käyttöön tammikuussa 2023 

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2022 14.35
Tiedote

EU:n sisäasioiden rahastoja ja hankkeita hallinnoidaan tammikuusta 2023 alkaen uudessa tietojärjestelmässä. Tarkoituksena on helpottaa EU:n sisäasioiden rahastoista myönnettävien avustusten hakua, hakemusten käsittelyä, hankkeiden ja toimien hallinnointia sekä raportointia. Lisäksi sähköinen tietojärjestelmä helpottaa asiointia hallintoviranomaisen kanssa. 

Tasavallan presidentti vahvisti 29.12. lain sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021–2027 annetun lain muuttamisesta. Uusi asiointijärjestelmä otetaan käyttöön portaittain tammi- ja maaliskuun välisenä aikana.

Lainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla säädetään muun muassa tarvittavista muutoksista avustusta haettaessa ja sen käytöstä raportoitaessa sekä varaudutaan siihen, että asiointi- ja käsittelyjärjestelmässä olevia tietoja voidaan siirtää ja luovuttaa teknisen rajapinnan avulla. Tehtävillä muutoksilla säädetään myös asiointi- ja käsittelyjärjestelmässä käsiteltävistä tiedoista, järjestelmää käyttävistä tahoista, järjestelmän rekisterinpitäjästä, vahvasta sähköisestä tunnistautumisesta järjestelmää käytettäessä sekä siitä, mikä taho on tiedonhallintalain mukaisesti vastuussa järjestelmästä.

Euroopan unionin sisäasioiden rahastoja koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston niin sanottu yleisasetus edellyttää sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän käyttöä avustuksen saajien ja rahastojen hallinnoinnista vastaavien viranomaisten välillä viimeistään 1.1.2023 lukien.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Nina Routti-Hietala, puh. 0295 488 242, [email protected]