Hyppää sisältöön

Lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käyttöön rikostorjunnassa valmistellaan lainsäädäntömuutoksia 

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2024 9.39
Tiedote

Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jossa valmistellaan lainsäädäntömuutokset lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa.

Hankkeessa arvioidaan ja valmistellaan tarvittavat lainsäädäntömuutokset suhteessa EU-sääntelyyn ja viranomaisten toimintaympäristön vaatimuksiin. Matkustajarekisteritiedot (PNR-tiedot, Passenger Name Records) ovat matkustajan lennon varauksen yhteydessä antamia tietoja.

Matkustajarekisteritietojen käytöstä säädetään lailla lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa. Lainsäädäntöhankkeessa otetaan huomioon muun muassa Euroopan unionin tuomioistuimen PNR-tietojen käyttöä koskeva ratkaisu, jonka mukaan matkustajarekisteritietojen käsittelyn tulee rajoittua siihen, mikä on välttämätöntä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjumiseksi.

EU-direktiivi PNR-tietojen käytöstä rikostorjunnassa tuotiin kansalliseen lainsäädäntöön vuonna 2019.

Matkustajatiedot auttavat tunnistamaan turvallisuusriskejä

Rikolliset hyödyntävät usein lentoyhteyksiä, ja rikollisuus on luonteeltaan usein valtioiden rajat ylittävää. Suurin osa järjestäytyneestä rikollisuudesta hyödyntää myös kansainvälistä matkustamista.  Lentomatkustajia koskevat matkustajarekisteritiedot ovat tärkeä väline vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa.

Hallitusohjelma painottaa lainvalvontaviranomaisten tiedonvaihdon tärkeyttä ja järjestäytyneen rikollisuuden tehokasta torjuntaa. Lisäksi lainsäädäntöhankkeen tavoitteena on kehittää poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistyötä ja PTR-matkustajatietokeskuksen toimintaedellytyksiä.

Hankkeen toimikausi päättyy 31.12.2026.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Emma Patovuori, p. 0295 488 303, [email protected]

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio