Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Lisäresursseja poliisille, Suojelupoliisille ja Rajavartiolaitokselle

Sisäministeriö 16.11.2017 14.09
Tiedote 119/2017

Sisäministeriölle ehdotetaan valtion vuoden 2018 täydentävässä talousarvioesityksessä lisämäärärahaa poliisille, Suojelupoliisille ja Rajavartiolaitokselle. Määrärahaa esitetään suunnattavaksi muun muassa terrorismin torjunnan kalusto- ja laiteinvestointeihin, siviilitiedustelun valmiuksien kohentamiseen sekä Rajavartiolaitoksen merivenehankintoihin.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle vuoden 2018 talousarvioesitystä täydentävän hallituksen esityksen 16. marraskuuta.Hallituksen esityksessä poliisille esitetään yhteensä 5 miljoonan euron lisärahoitusta vuodelle 2018. Terrorismin torjuntaan tarvittaviin kalusto- ja laiteinvestointeihin sekä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden palautusten tehostamiseen ehdotetaan 3 miljoonan euron kertaluonteista lisärahoitusta. Lisäksi muun muassa nykyisen sormenjälkijärjestelmän korvaavalle Monibiometriatunnistus -hankkeelle esitetään 2 miljoonan euron tuottavuusrahoitusta vuodelle 2018.

Muuttunut toimintaympäristö vaatii resursseja

Terrorismintorjunnan toimintaympäristö Suomessa on nopeassa muutoksessa ja terrorismin uhka on muuttunut. Poliisille esitetyillä määrärahalla uusittaisiin poliisin aseistusta, ajoneuvoreserviä sekä tehostettaisiin suorituskykyä myös tietojärjestelmien osalta.

Tällä hetkellä noin 1 400 kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta ihmistä odottaa palautuspäätöksensä täytäntöönpanoa. Muun muassa vapaaehtoisten palaajien vähenemisen seurauksena poliisissa on tarve lisähenkilöstölle, kun palautuspäätöksen täytäntöönpano edellyttää merkittävästi useammin saattajien asettamista palautuksille.

Henkilön luotettava tunnistaminen on yksi koko yhteiskunnan toiminnan perusperiaatteita, näin myös poliisin toiminnassa. Jotta henkilön tunnistaminen olisi nopeaa, tehokasta ja laadukasta, vaatii tämä uusien järjestelmien rakentamista ja nykyisten järjestelmien uudistamista. Nykyinen sormenjälkijärjestelmä on tarkoitus korvata biometriseen tunnistamiseen perustuvalla järjestelmällä.

Suojelupoliisille ja Rajavartiolaitokselle lisärahoitusta

Suojelupoliisille esitetään yhteensä 3,2 miljoonan euron lisärahoitusta. Lisärahoituksesta 2 miljoonaa euroa kohdistettaisiin terroritekoihin varautumiseen ja siviilitiedustelun valmiuksien kohentamiseen, 0,6 miljoonaa euroa maksuttomiin turvallisuusselvityksiin ja 0,6 miljoonaa euroa Suojelupoliisin väistö- ja lisätiloihin.

Rajavartiolaitoksella on tarve korvata 1960–1980-luvuilla hankitut vanhentuneet rannikkovartioveneet. Rajavartiolaitoksen merivene MIV 15 -hankinnasta syntyviä kustannuksia varten ehdotetaan talousarvioon valtuutta hankinnan käynnistämiseksi sekä määrärahaa lisättäväksi 3,3 miljoonaa euroa vuodelle 2018. Suomi on saanut meriveneiden hankintaan erillisrahoitusta Euroopan komissiolta.

Lisätietoja:

talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488 513, [email protected]

johtava asiantuntija Tiina Ranta-Lassila, p. 0295 488 518, [email protected]

 

Sivun alkuun