Hyppää sisältöön

Rajavartiolaitos voisi jatkossa hyödyntää entistä enemmän teknologiaa lakisääteisissä tehtävissään

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2024 14.10
Tiedote

Rajavartiolaitokselle esitetään oikeutta hyödyntää entistä enemmän nykyaikaista teknologiaa keskeisissä lakisääteisissä tehtävissään kuten rajavalvonnassa sekä rajaturvallisuuden ja rajajärjestyksen ylläpitämisessä. Hallituksen esitys laiksi rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 18.4.

Rajavartiolakiin ehdotetaan Rajavartiolaitoksen suorittaman teknisen valvonnan tarkoituksen ja käyttöalueen laajentamista sekä uutena sääntelynä toimivaltuutta radiotekniseen valvontaan. Radioteknisellä valvonnalla tarkoitetaan oikeutta havaita, paikantaa, tunnistaa, yksilöidä ja seurata radiotaajuisia sähkömagneettisia aaltoja ja radiolaitteita sähkömagneettisten aaltojen omaisuuksien avulla.

Rajavartiolaitos voisi suorittaa teknistä valvontaa ja radioteknistä valvontaa valtakunnanrajan läheisyydessä, merialueella, meren rannikolla, ilmatilassa, rajanylityspaikalla ja sen välittömässä läheisyydessä sekä Rajavartiolaitoksen hallinnassa olevilla alueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Lakihanke liittyy Rajavartiolaitoksen teknisen ulkorajavalvonnan uudistamishankkeeseen sekä uusien ulkovartiolaivojen ja valvontalentokoneiden hankintaan.

Ehdotetut muutokset parantaisivat Rajavartiolaitoksen ennakointi- ja reagointikykyä pysyvästi muuttuneessa turvallisuustilanteessa ja tehostaisivat henkilöstöresurssien käyttöä.

Uuden valvontakyvyn rakentaminen ja käyttöönotto aiheuttaisivat Rajavartiolaitokselle lisäkustannuksia, joiden edellyttämä lisämäärärahatarve arvioidaan vuoden 2024 toisen lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2024.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. 0295 421 608, [email protected]

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio