Hyppää sisältöön

Suomi selvittää turvallisten satelliittiviestintäyhteyksien käyttöönottoa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2024 16.27
Tiedote

Euroopan unioni tarjoaa jäsenmaiden käyttöön turvallisia satelliittiviestintäyhteyksiä tämän vuoden loppupuolella. Suunnitelmien mukaan vuodesta 2027 lähtien jäsenmaille tarjotaan nopeita laajakaistaisia yhteyksiä myös alueille, joilla ei maanpäällisiä viestintäyhteyksiä ole saatavilla. Sisäministeriö asetti huhtikuussa turvallisten satelliittiviestintäyhteyksien käyttöönoton esiselvityshankkeen.

Esiselvityshanke tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi

Sisäministeriö toimii EU:n turvallisten satelliittiviestintäyhteyksien kansallisena vastuuviranomaisena. Vastuuviranomaisen tehtäviin kuuluu palveluiden hallinnan lisäksi organisoida asia valtioneuvostossa, koota yhteen eri hallinnonalojen näkökulmat sekä edistää yhteistyössä kansallista käyttöönottoa. 

Sisäministeriön asettaman esiselvityshankkeen tehtävänä on selvittää uusien ratkaisujen kansalliset käyttötarpeet ja –kustannukset. Hankkeeseen osallistuvat sisäministeriön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ulkoministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö sekä valtioneuvoston kanslia. 

EU:n turvallisten yhteyksien ohjelma tarjoaa nopeita ja turvallisia viestintäyhteyksiä

EU:n turvallisten yhteyksien ohjelman (2023–2027) tavoitteena on ottaa käyttöön häiriönsietokykyä, yhteenliitettävyyttä ja turvallisuutta parantava uusi satelliittijärjestelmä IRIS². Järjestelmä tarjoaa nopeita ja turvallisia viestintäpalveluja sekä laajakaistayhteyksiä Euroopan kansalaisille, yksityisille yrityksille ja valtion viranomaisille. Kansallisessa esiselvityshankkeessa keskitytään viranomaisten ja julkisen hallinnon palveluiden käyttöönottoon.

Uudet nopeat ja turvalliset viestintäpalvelut tulevat perustumaan nykyisen GOVSATCOM-komponentin resursseihin. GOVSATCOM:ssa kehitetään viranomaisten ja julkisen hallinnon käyttöön turvallinen satelliittiviestintäpalvelu, joka perustuu jäsenmaiden nykyisin käytössä oleviin satelliittiratkaisuihin. Toteutuessaan IRIS² tulee tarjoamaan tämän vuosikymmenen loppuun mennessä käyttäjille nopeita laajakaistaisia yhteyksiä myös alueille, joilla ei maanpäällisiä viestintäyhteyksiä ole saatavilla. 

IRIS² = Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite
GOVSATCOM = Governmental Satellite Communications

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jonna Kuusivuori, sisäministeriö, p. 0295 488 221, [email protected]