Hyppää sisältöön

Alueellista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä alueiden elinvoimaa tukevat määrärahat jaettu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.3.2023 16.04
Tiedote

Valtioneuvosto päätti 23.3.2023 alueellisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja alueiden elinvoimaa tukevien määrärahojen jakamisesta maakunnan liitoille ja ELY-keskuksille.

”Rahoitus edistää hallituksen tavoitetta nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä”, kommentoi elinkeinoministeri Mika Lintilä.  

Alueellisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukeminen

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (tki) edistämiseen suunnatun rahoituksen tavoitteena on aktivoida yhä useampia pk-yrityksiä innovaatiotoimintaan ja parantaa näiden yritysten innovaatiokyvykkyyttä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tki-yritysyhteistyönä. Tavoitteena on myös vahvistaa alueiden välistä yhteistyötä tki-toiminnassa. 

Rahoitus on suunniteltu siten, että maakuntien liittojen ja ELY-keskusten rahoitus muodostaa mahdollisimman vaikuttavan kokonaisuuden. Maakuntien liitoille jaettiin tki-toiminnan edistämiseen 8,6 miljoonan euron määräraha ja ELY-keskuksille 6 miljoonan euron valtuus. Maakuntien liittojen rahoituksella on tarkoitus tukea alueellisia innovaatioekosysteemejä sekä vahvistaa kuntien kehitysyhtiöiden ja muiden yritysten kehittämisorganisaatioiden toimia pk-yritysten aktivoimiseksi tki-toimintaan. ELY-keskusten rahoitus kohdennetaan pk-yritysten tki-toimenpiteisiin. 

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tki-yritysyhteistyöhön myönnettäviin avustuksiin kohdennetaan myöhemmin 4 miljoonaa euroa valtakunnallisen haun kautta.

ELY-keskuksien valtuus jaetaan Länsi- ja Etelä-Suomen alueille eli Keski-Suomen ja Hämeen ELY-keskuksille. Kansallinen valtuus jaetaan näille alueille, koska niiden käytettävissä olevien EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman (2021‒2027) varojen määrä on vähäisempi suhteessa niiden alueella toimivien yritysten lukumäärään, joilla arvioidaan olevan mahdollisuuksia tki-perustaisen kilpailukyvyn parantamiseen. 

Maakuntien liitoille osoitettu rahoitus jaetaan kaikille maakunnille aluekehittämiseen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan liittyvien kriteerien perusteella, huomioiden muun muassa väestömäärän, työttömyysasteen, alueellisen tutkimus- ja kehittämisintensiteetin sekä väestömuutoksen. Tarkoituksena on vahvistaa kaikkien alueiden tki-toimintaa. 

Alueiden elinvoiman tukeminen

Alueellisen tki-rahoituksen lisäksi vuoden 2023 talousarviosta jaetaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseksi 7,2 miljoonaa euroa ja 12,5 miljoonaa euroa myöntämisvaltuutta maakuntien liitoille käytettäväksi valtionavustuslain mukaisiin avustuksiin.

Määrärahasta miljoona euroa kohdennetaan itäisen Suomen elinvoimaa selvittäneen valtiosihteerityöryhmän esityksen mukaisesti matkailun tukemiseen Lappeenrannassa ja Mikkelissä. Lisäksi Etelä-Karjalan liitolle kohdennetaan myöntämisvaltuutta 12,5 miljoonaa euroa Kutilan kanavan rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Määrärahasta kohdennetaan lisäksi kuusi miljoonaa euroa Kalajoen Marinan vierassataman toteuttamiseen, 150 000 euroa Utsjoelle suunniteltua Lohikeskusta koskevan selvityksen tekemiseen sekä 50 000 euroa Söderfjärdenin maailmanperintöalue Meteorian kehittämiseen.

Lisätiedot:
elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Sofia Tuovinen, p. 029 516 0993
johtava asiantuntija Petra Stenfors, TEM, p. 029 504 7282 (maakunnille TKI-toiminnan tukemiseen jaettu AKKE-rahoitus) 
neuvotteleva virkamies Sirpa Hautala, TEM, p. 029 506 3684 (ELY-keskuksille alueelliseen TKI-rahoitukseen jaettu rahoitus) 
erityisasiantuntija Helinä Yli-Knuutila, TEM, p.  029 504 7146 (Alueiden elinvoiman tukeminen, talousarviovuoden 2023 päätökset)