Hyppää sisältöön

Aluekehittämispäätös linjaa alueiden kehittämisen painopisteet hallituskaudelle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.3.2024 13.46
Tiedote

Valtioneuvosto hyväksyi 27.3.2024 valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet. Aluekehittämispäätöksellä tavoitellaan uudistuvia ja hyvinvoivia alueita.

Hallituskausittain laadittavalla aluekehittämispäätöksellä linjataan valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä sekä ohjataan eri hallinnonalojen ja maakuntien liittojen alueiden kehittämistä ja toimenpiteiden yhteensovittamista.

Hallituksen aluekehittämispäätöksen 2024–2027 – Uudistuvat ja hyvinvoivat alueet painopisteet ovat:  

  • kestävä elinvoima ja investoinnit  
  • hyvinvoiva väestö ja yhteisöt  
  • vetovoimainen elinympäristö ja monimuotoinen luonto.

Kaikkia painopisteitä yhdistää kokonaisturvallisuus, kansainvälisyys sekä aluelähtöisyys. Lisäksi päätöksessä on tunnistettu aluekehityksen ja valittujen painopisteiden kehittämisen edellytyksinä alueiden saavutettavuus, työvoiman saatavuus ja työllisyys sekä osaaminen ja sivistys.

Alueiden omiin vahvuuksiin ja tasapainoiseen aluekehittämiseen nojaavan politiikan tavoitteet ja toimenpiteet kytkeytyvät hallitusohjelmaan. Vahva ja välittävä Suomi rakentuu erilaisten alueiden elinvoimaisuudesta ja toisiaan tukevasta, yhteisestä menestyksestä. 

Aluekehittämispäätöksen toimeenpanosuunnitelma laaditaan kevään aikana

Aluekehittämispäätös ohjaa eri hallinnonalojen ja maakuntien liittojen aluekehittämistä ja niiden toimenpiteiden yhteensovittamista. Maakuntien liitot huomioivat aluekehittämispäätöksen omissa strategioissaan yhteistyössä kuntien, kaupunkien ja muiden aluetoimijoiden kanssa. Valtion ja maakuntien keskustelut aluekehittämisestä perustuvat osaltaan aluekehittämispäätöksen painopisteisiin.

Aluekehittämispäätökselle valmistellaan erillinen toimeenpanosuunnitelma kevään 2024 aikana. Toimeenpanosuunnitelma sisältää konkreettiset toimet tavoitteiden edistämiseksi ja siinä kuvataan käytettävissä olevat resurssit sekä seurantaindikaattorit.

Petteri Orpon hallituksen aluekehittämispäätös on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla laajassa yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien liittojen, kuntien sekä muiden aluekehittämisessä mukana olevien sidosryhmien kanssa syksyn 2023 aikana.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen, TEM, p. 029 50 47889
johtava asiantuntija Petra Stenfors, TEM, p. 029 504 7282