Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Business Finland avaa vetyhankkeiden haun osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 11.6.2021 12.15
Tiedote
Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomi osallistuu vetytalouden eurooppalaisen arvoketjun rakentamiseen (vety-IPCEI) ja käynnistää siihen liittyvän haun yrityksille. Yritykset voivat 4. heinäkuuta asti esittää Business Finlandille eurooppalaisiin verkostoihin kytkeytyviä hankkeitaan, joilla vauhditetaan puhtaan vedyn tuotantoa ja vedyn uusien käyttökohteiden kehittämistä.

– Suomi panostaa vähäpäästöiseen tulevaisuuteen ja yritysten kilpailukykyyn investoimalla vetytalouteen. Osallistuminen eurooppalaiseen vetytalouden hankkeeseen edistää investointeja vetytalouteen ja avaa suomalaiselle teollisuudelle ainutlaatuisen mahdollisuuden uudistaa toimintaansa, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Hallitus on Suomen kestävän kasvun ohjelmassa kohdistanut vetyteknologiaan sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen kohdistuviin hankkeisiin merkittävän 150 miljoonan euron julkisen rahoituksen. Osa rahoituksesta suunnataan vety-IPCEI-prosessiin kytkeytyvien hankkeiden edistämiseen, joiden haku käynnistettiin nyt. Osa rahoituksesta suunnataan myöhemmin avautuvan haun kansallisiin hankkeisiin. Hankkeet tukevat osaltaan hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

IPCEI on lyhenne sanoista Important Project of Common European Interest (Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke). IPCEI-hankkeita koskee erillinen, kevyempi valtiontukisäännöstö, jonka mukaan valtio voi tukea yrityksiä normaalia joustavammin.

Suomalaisyritykset osaksi eurooppalaista vedyn tuotannon ja käytön arvoketjua

Business Finlandin järjestämän haun tavoitteena on löytää ne Suomessa toimivien yritysten projektit, joiden avulla suomalainen elinkeinoelämä voi liittyä osaksi eurooppalaista vedyn tuotantoon ja käyttöön liittyvää arvoketjua. Yritysten tulee haussa esittää hankkeet, joille Suomen tulisi hakea Euroopan komissiolta poikkeusta yleisiin valtiontukimenettelyihin. Komission päätöksen jälkeen Business Finland tekee aikoinaan hankkeiden rahoituspäätökset.

Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti rahoitus kohdennetaan vetyarvoketjun investointeihin, joissa vedyn käyttökohteita ovat teollisuus, liikenne ja mahdolliset muut hiilidioksidin hyödyntämiseen perustuvat uudet tuotteet ja ratkaisut. Vedyn tuotanto hankkeissa perustuu ensisijaisesti vähähiilisen sähkön käyttöön.

Rahoitusta ei kohdisteta maakaasusta valmistetun vedyn tuotantoon. Sen sijaan rahoituksella on kaavailtu tuettavan hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin sekä hyödyntämisen ratkaisuja.

Rahoitettavien hankkeiden tulee sataprosenttisesti tukea EU:n elpymis- ja palautumistukivälineessä määriteltyä ilmastokriteeriä. Hankkeiden on myös täytettävä ”ei merkittävää haittaa” -periaate (do no significant harm, DNSH). Periaate tarkoittaa, että investoinnit eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristötavoitteille.

Business Finland järjesti syksyllä 2020 vety-IPCEI:hin liittyvän aiehaun, jossa kartoitettiin suomalaisten yritysten kiinnostusta osallistua prosessiin. Yritykset esittivät aiehaussa yhdeksän mahdollisesti IPCEI-prosessiin soveltuvaa hanketta.

Vetyhankkeiden rahoitus edellyttää muun muassa sitä, että EU:n jäsenmaista koostuva neuvosto hyväksyy Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman.

Tarkat hakuehdot ja valintakriteerit on julkaistu Business Finlandin verkkosivuilla.

Lisätiedot: 
elinkeinoministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen p. 050 516 2868
johtava asiantuntija, Jyrki Alkio, TEM, p. 029 504 7103, jyrki.alkio(at)tem.fi
Ecosystems lead Tero Ijäs, Business Finland, p. 050 599 2620, tero.ijas(at)businessfinland.fi

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU

 
Sivun alkuun