Hyppää sisältöön

Esitysluonnos kuntakokeilulain lisäyksistä lausuntokierrokselle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.1.2021 8.41
Tiedote
Työllisyyden kuntakokeilut

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021. Eduskunta edellytti kuntakokeilulain hyväksymisen yhteydessä, että hallitus valmistelee säännökset, jotka mahdollistavat asiakkaan siirtämisen kokeilukunnasta TE-toimistoon perustellusta syystä. Lisäksi eduskunta edellytti, että hallitus valmistelee säännökset työttömyysturvatehtävien laajemmaksi siirtämiseksi TE-toimistoilta kokeilukunnille. Eduskunnan lausumia koskeva hallituksen esitysluonnos on lausuntokierroksella 15.1.–26.2.2021.

Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla ei ole vaikutusta kuntakokeilujen aloitusajankohtaan.

Asiakkuuden siirtäminen kokeilukunnasta TE-toimistoon tai toiseen kokeilukuntaan

Esitysluonnoksen mukaan TE-toimisto voisi asiakkaan pyynnöstä siirtää kokeilun asiakkaan TE-toimiston asiakkaaksi. Siirtäminen edellyttäisi, että se on tarpeen asiakkaan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi, asiakkaan kannalta epätarkoituksenmukaisen asiakassuhteen välttämiseksi tai muusta perustellusta syystä ja että siirtäminen ei vaaranna asiakkaan mahdollisuutta saada palvelutarpeensa mukaisia palveluja. Asiakas voitaisiin siirtää myös toisen kokeilukunnan asiakkaaksi sillä lisäedellytyksellä, että kohdekunta suostuu siirtoon.

Työttömyysturvatehtävien laajempi siirto kokeilukuntiin

Esitysluonnoksen mukaan kunta ja TE-toimisto antaisivat omien asiakkaidensa osalta lausunnon kaikista niistä etuuden maksamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä, joihin ei liity harkintaa tai joissa harkintaa on vain vähän. Kyse ei ole täysin uudesta tehtävästä, vaan toimeenpanon selkeyttämisestä, kun kunta antaisi selvittämästään työttömyysturva-asiasta ratkaisun sen sijaan että ilmoittaisi tiedot TE-toimistolle ratkaisua varten.

Esitysluonnoksen muita säännösmuutoksia

Kuntakokeilulain eduskuntakäsittelyn aikana ja jälkeen ilmeni myös eräitä muita muutostarpeita, jotka on otettu huomioon esitysluonnoksessa. Muutosehdotukset koskevat muun muassa harkinnanvaraisen kulukorvauksen muutoksenhakua, kokeilualueen kuntien kuntayhtymän virkamiehen URA-asiakastietojärjestelmää koskevaa käyttöoikeutta ja monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisterin (TYPPI-rekisteri) käyttöoikeutta.

Lausuntoja voi antaa 26.2.2021 asti. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuun lopussa.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Tanja Ståhlberg, TEM, p. 029 504 7025
hallitussihteeri Meri Pensamo, TEM, p. 029 504 7257
hallitussihteeri Eeva Vartio (työttömyysturva), TEM, p. 029 504 7082