Hyppää sisältöön

Hallituksen tiekartta kokoaa toimet koulutus- ja työperustaisen maahanmuuton lisäämiseksi

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.9.2021 16.03
Uutinen
Kuvassa maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.

Suomi tarvitsee lisää työvoiman ja opiskelijoiden maahanmuuttoa, jotta yritykset löytävät riittävästi osaajia ja Suomen elinvoima ja julkinen talous vahvistuvat. Koulutus- ja työperäisen maahanmuuton tiekartta on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka avulla tavoitteet erityisosaajien, yrittäjien, tutkijoiden ja opiskelijoiden maahanmuutosta voidaan saavuttaa.

Hallituksen budjettiriihessä vahvistama tiekartta kokoaa yhteen toimet, joilla Suomesta tehdään houkutteleva maa tehdä työtä ja opiskella ja maahanmuuttoprosessista saadaan helppo ja sujuva. Tavoitteena on vahvistaa merkittävästi Suomen asemaa globaalissa kilpailussa, jota kansainvälisistä osaajista ja opiskelijoista käydään. 

Erityisesti korkean teknologian kärki- ja kasvualojen työvoimapulaan vastaaminen vaatii, että katse käännetään myös maailmalle. Hallituksen tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä vähintään kaksinkertaistaa työperäinen maahanmuutto sen nykytasosta. Samalla uusien ulkomaisten opiskelijoiden määrän tulisi kolminkertaistua 15 000 opiskelijaan vuodessa, ja heistä 75 prosentin tulisi työllistyä jatkossa Suomeen. 

Digitaaliset palvelupolut helpottavat Suomeen muuttamista

Näissä tavoitteissa onnistuminen vaatii saumattomasti toimivia digitaalisia palvelupolkuja sekä työnantajille että osaajille. Kaikki viranomaispalvelut ja muut osaajien ja heidän perheidensä kotoutumista tukevat palvelut nivotaan yhteen niin, että Suomeen saapuminen ja asettuminen on sujuvaa. Tavoitteena on maailman paras maahanmuuttokokemus.  

Tiekartta kokoaa vuoteen 2035 asti ulottuvan, päivittyvän suunnitelman siitä, miten osaajien   maahanmuuttoa edistetään:    

  • Oleskelulupaprosessien ja muiden viranomaispalveluiden digitalisoiminen ja selkiyttäminen tekevät maahan saapumisesta helppoa.                         
  • Työnantajille ja -tekijöille suunnatut palveluportaalit ja alueilla toimivat Talent Hub -verkostot saattavat työn ja tekijät yhteen. 
  • Yrityksille suunnatut kansainvälisen rekrytoinnin palvelut helpottavat ulkomaisten osaajien palkkaamista.
  • Englanninkieliset koulut ja päiväkotipaikat sekä puolisoille suunnatut ohjelmat helpottavat Suomeen asettumista. 
  •  Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen laadukkaat, työelämäläheiset koulutusohjelmat ja mentoriohjelmat auttavat ulkomaalaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden juurtumista Suomeen ja avaavat ovia suomalaisiin verkostoihin. 
  • Koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton toimiala- ja aluekohtaiset tarpeet tunnistetaan nykyistä paremmin tietojohtamista ja ennakointia kehittämällä. 

Sujuvasti maahan ja osaksi yhteiskuntaa

 Koulutus- ja työperäisen maahanmuuton tiekartta antaa meille pidemmän aikavälin eväät rakentaa vastaanottavan, syrjimättömän työelämän sekä houkuttelevia uramahdollisuuksia. Tavoitteena on onnistunut maahantulokokemus sekä hyvä, turvallinen ja toimiva arki yhteiskunnan tasavertaisina ja aktiivisina jäseninä. Samalla mahdollistamme työnantajille osaajien saatavuuden myös ulkomailta, sanoo työministeri Tuula Haatainen.

 Meidän on hyödynnettävä nykyistä paremmin kansainvälisten osaajien asiantuntemusta uuden kasvun ja elinvoiman luomisessa. Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän lisääntyminen ja parempi juurtuminen Suomeen tukevat korkeakoulujemme kehitystä ja yritystemme kansainvälistymistä, jatkaa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

Tiekarttaa on valmistellut suuri joukko asiantuntijoita

Tiekartan valmistelutyöhön on osallistunut yksityishenkilöiden lisäksi ministeriöiden, valtion alue- ja paikallishallinnon, työmarkkinajärjestöjen, yritysten, kunta- ja alueorganisaatioiden sekä korkeakoulujen, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten edustajia. Syksyn aikana valmistellaan korkeakoulujen kanssa keinot, joilla korkeakouluja koskevat hallituksen kestävyystiekarttatavoitteet saavutetaan.

- Haluamme kiittää tiekartan valmisteluun osallistunutta suurta toimijajoukkoa. Yhteinen, jaettu näkemys tavoitteista ja toimenpiteistä edistää merkittävällä tavalla koulutus- ja työperusteista maahanmuuttoa ja yhteiskuntamme vastaanottavuutta, toteavat ministerit. 

Lisätietoja:
Erityisavustaja Iiris Niinikoski, puh. 0295 047 372 tai iiris.niinikoski(at)tem.fi
Erityisavustaja Piritta Jokelainen, puh. 0295 047 353 tai piritta.jokelainen(at)tem.fi
Erityisasiantuntija Pipa Turvanen, TEM, puh. 0295 047 226 tai pipa.turvanen(at)tem.fi 
Opetusneuvos Ulla Mäkeläinen, OKM, puh. 0295 330 223 tai ulla.makelainen(at)gov.fi