Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Komissio hyväksyi muutoksen Suomen puitetukiohjelmaan koskien Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa liittyviä valtiontukitoimenpiteitä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.9.2022 14.37
Uutinen

Euroopan komissio linjasi päätöksessään 13.9.2022, että Suomen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa liittyville valtiontukitoimenpiteille tarkoitettu puitetukiohjelman muutos soveltuu EU:n sisämarkkinoille. Yksittäisille yrityksille myönnetyn tuen enimmäismäärää nostettiin. Suomessa puitetukiohjelmaa sovelletaan tällä hetkellä vain kuljetusalan kustannustuessa.

Puitetukiohjelman avulla voidaan tukea yrityksiä, joihin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa tai sen johdosta asetetut pakotteet tai toteutetut vastatoimenpiteet vaikuttavat. Muutoksen jälkeen tukea voidaan myöntää yhdelle yritykselle enintään 500 000 euroa. Aiempi tuen yrityskohtainen enimmäismäärä oli 400 000 euroa. Puitetukiohjelman muut ehdot säilyvät ennallaan. 

Puitetukiohjelman nojalla ei voida suoraan myöntää tukea yrityksille. Puitetukiohjelma antaa Suomen tukiviranomaisille mahdollisuuden myöntää tukia EU:n valtiontukisääntelyn näkökulmasta ilman, että toimenpiteille tarvitsee hakea komission ennakkohyväksyntää erikseen. Puitetukiohjelman hyödyntäminen edellyttää kansallisesti erillisiä täytäntöönpanotoimia. Tällä hetkellä Suomessa puitetukiohjelmaa sovelletaan vain kuljetusalan kustannustuessa.

Lisätietoa heinäkuussa hyväksyttyjen tilapäisten kriisipuitteiden muutoksista on saatavilla komission verkkosivulla.

Taustalla lisäjoustot sääntöihin 

Euroopan komissio hyväksyi alun perin maaliskuussa 2022 tilapäiset valtiontukisäännöt EU:n talouden tukemiseksi Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan johdosta. Tiedonannolla joustavoitettiin huomattavasti EU:n valtiontukisääntöjä. Nyt tehty puitetukiohjelman laajennus perustuu komission heinäkuussa 2022 hyväksymään tilapäisten valtiontukipuitteiden muutokseen.

Heinäkuussa hyväksyttyjen muutosten tarkoituksena oli tukea EU:n taloutta, nopeuttaa uusiutuvan energian käyttöönottoa sekä helpottaa teollisuuden irtautumista hiilestä nykyisessä toimintatilanteessa. Tässä yhteydessä komissio nosti yrityskohtaisen 400 000 euron enimmäisrajan 500 000 euroon, jotta jäsenvaltiot voivat joustavammin lieventää yrityksille aiheutuneita haitallisia talousvaikutuksia. 

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Emmi Nykänen, p. 0295 047 309

 
Sivun alkuun