Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Kuluttaja-asiain neuvottelukunta käsitteli vihreää siirtymää

3.6.2021 10.04
Uutinen

Kuluttaja-asian neuvottelukunta kokoontui 2.6.2021 aiheenaan uusi Euroopan komission kuluttaja-asioiden toiminta-ohjelma. Käytännössä ohjelma on Euroopan unionin visio siitä, miten kuluttajapolitiikkaa uudistetaan.

Yksi toiminta-ohjelman painopisteistä on vihreä siirtymä. Vihreä siirtymä tarkoittaa ympäristönäkökulman merkityksen lisäämistä kuluttajapolitiikassa. Vihreän siirtymän näkökulmasta ohjelma pyrkii edistämään esimerkiksi kiertotaloutta ja suojelemaan kuluttajia viherpesulta. 

Valtioneuvosto teki huhtikuussa 2021 päätöksen kansallisesta kiertotalouden strategisesta ohjelmasta. Sen tavoitteena on, että kuluttaminen perustuu jatkossa kestäviin valintoihin, vuokraamiseen, uudelleenkäyttöön, jakamiseen ja kierrättämiseen.

– Ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä. Hallitus haluaa näin vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä, toteaa neuvottelukunnan puheenjohtaja, työministeri Tuula Haatainen.

EU:ssa tutkitaan kuluttajakäyttäytymistä 

Kokouksessa kuultiin alustuksia siitä, miten kuluttajia saadaan tekemään sellaisia valintoja, että sekä EU:n että kansallisen toiminta-ohjelman tavoitteet täyttyisivät. EU:ssa on tällä hetkellä käynnissä kuluttajien käyttäytymisestä useita tutkimushankkeita, joiden pohjalta lainsäädäntöä on tarkoitus muuttaa. 

– Informaatiota tärkeämpää on usein, missä yhteydessä informaatio annetaan ja miten se esitetään, sanoo kuluttaja-asianeuvos Anja Peltonen Kilpailu- ja kuluttajavirastosta. 

Kokouksessa keskusteltiin myös mainonnan ympäristöväittämistä sekä hiilineutraaliuteen viittaavista pakkausmerkinnöistä.

– Ei ole helppoa ymmärtää, mikä tuote on aidosti vihreää ja vähähiilistä. Siihen tarvitaan vahva tieteellinen pohja, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri

 
Sivun alkuun