Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Linjaus välttämättömiin työtehtäviin tulevien työntekijöiden maahantulosta valmistunut

maa- ja metsätalousministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 6.4.2020 22.10
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 25.3. viranomaisryhmän, jonka tehtävänä on arvioida työntekijöiden maahantuloa poikkeustilanteessa Suomen rajojen ollessa pääsääntöisesti kiinni. Viranomaisten arvion pohjalta on valmistunut listaus huoltovarmuuden kannalta akuuteista tai toimialan toiminnan kannalta kriittisistä työtehtävistä, joiden osalta maahanpääsy tulee varmistaa.

Rajaliikenteen rajoitusten takia ulkomaisen työvoiman pääsy ulkomailta Suomeen on vaikeutunut merkittävästi. Huoltovarmuuden ja tiettyjen toimialojen toiminnan kannalta kriittisen ulkomaisen työvoiman maahantulo on kuitenkin varmistettava myös poikkeusoloissa.

Kausityöntekijöitä on runsaasti erityisesti alkutuotannon tehtävissä. Keväällä Suomeen tuleva työväki muodostaa ydinjoukon. Nämä kausityöntekijät ovat jo pitkään hoitaneet kasvukauden käynnistämiseen vaadittavat työt ja varmistaneet, että tilalle keväällä ja myöhemmin kasvukaudella tulevien vähemmän kokeneiden työntekijöiden on turvallista työskennellä tehtävissään.

Ulkomaista kausityövoimaa on välttämätöntä hyödyntää tehtävissä, joissa vaaditaan sellaista asiantuntemusta, joka on kertynyt aiempien vuosien työskentelystä kyseisessä paikassa. Ulkomaisen kausityövoiman rinnalla valmistellaan myös kotimaassa olevan työvoiman saatavuuteen tähtääviä toimia.

Poikkeusoloissa kaiken toiminnan lähtökohtana on kansanterveyden suojelu, joten rajan ylitykset on perusteltava erittäin tarkasti. Työnantajan tehtävänä on perustella erillisellä lomakkeella, että työtehtävä on työryhmän arviossa tarkoitetusti huoltovarmuuden tai toimialan kannalta välttämätön. Työnantajan tulee toimittaa lomake työntekijälle työtehtävien välttämättömyydestä esitettäväksi rajavartioviranomaiselle rajanylitystilanteessa.

Viranomaistyöryhmän arvion mukaan välttämättömiä ulkomaista työvoimaa edellyttäviä työtehtäviä on erityisesti 1) maa-, puutarha- ja kalataloudessa, 2) elintarvikealalla, 3) energiahuollossa, 4) meri- ja valmistavassa teollisuudessa, 5) rakentamisessa, 6) liikenne- ja viestintäalalla, 7) kemianteollisuudessa, 8) lääketeollisuudessa ja terveysteknologialalla sekä 9) metsäsektorilla.

Hallitus linjasi myös tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan huoltovarmuuden kannalta kriittisen työvoiman maahantulon reunaehdoista. Ne käsittävät ensi vaiheen 1500 työntekijän vastaanoton toimenpiteet työvoiman allokoinnista, kuljetuksista ja karanteenista. Maa- ja metsätalousministeriö informoi toimijoita maahantuloon liittyvistä toimenpiteistä pikaisesti tarkemmin.

Arvion pohjalta ministeriöissä on koottu tarkempi ala- ja tehtäväkohtainen listaus työtehtävistä, jotka eivät siedä viivästystä ja joiden suorittamatta jäämisellä olisi merkittävä vaikutus huoltovarmuuteen tai toimialan toimintaan.

Toimiala- ja tehtäväkohtainen arvio ei muodosta maahanpääsyä koskevaa ennakkopäätöstä, ja päätöksen siitä välttämättömästä liikenteestä tekee rajatarkastusviranomainen kullakin rajanylityspaikalla tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Myös muiden, normaalisti voimassaolevien maahantulon edellytysten tulee täyttyä. Maahanmuuttovirasto myöntää tarvittavan luvan sillä perusteella, että työntekijä on tulossa hoitamaan huoltovarmuuden kannalta kriittistä tehtävää.

Saapuville työntekijöille toimitetaan koronaan liittyvät turvaohjeet etukäteen. Kaikki maahan tulevat työntekijät ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Työnantajien vastuulla on järjestää kuljetukset saapumispaikasta karanteenipaikkaan.

Karanteenin omaisten olosuhteiden osalta noudatetaan maahan tulevia matkustajia koskevia THL:n voimassa olevia ohjeita. Jos muusta poikkeavaa erityistä valvontaa työpaikkojen osalta tarvitaan, valvontojen yksityiskohdista voidaan sopia käytännön tasolla terveydenhuoltoalan viranomaisten ja alan järjestöjen kanssa.

Lisätiedot:
Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, TEM, p. 029 504 7112
Ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, MMM, p. 040 546 9065

 
Sivun alkuun