Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Ministeri Lintilä kiittää suomalaisia: Energiasäästö, joustot ja yhteistyö ovat auttaneet yli haastavan energiatalven

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.2.2023 13.59
Tiedote
Elinkeinoministeri Mika Lintilä puolikuvassa

Haastavan energiatalven loppusuora on alkamassa. Sähköpulan ja kiertävien sähkökatkojen uhka on vähentynyt kansalaisten, yritysten ja julkisen sektorin toimin ansiosta. Sähkön säästö ja kulutusjoustot ovat tehonneet. Energia-asioista vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä kiittää suomalaisia saavutetuista tuloksista, joilla on pystytty vastaamaan Venäjän aloittaman energiasodan haasteisiin.

”Suomalaiset ovat säästäneet loppuvuoden aikana yhtä paljon sähköä, kuin sitä Venäjältä on aikaisemmin Suomeen tuotu. Sähkönsäästö on merkittävä, ja haluan osoittaa kiitokseni kaikille”, sanoo ministeri Mika Lintilä.

Valtionhallinnon yhteinen AstettaAlemmas-kampanja on kannustanut ja neuvonut suomalaisia säästämään energiaa, ja pohtimaan sähkön ja energian käyttöä myös pidemmällä tähtäyksellä. Yhteistyöhön perustuvaan kampanjaan on ilmoittautunut mukaan 875 kampanjakumppania. Yritykset, kunnat, yhteisöt ja julkisen sektorin toimijat ovat levittäneet kampanjaa tukevaa sanomaa ja edistäneet omilla teoillaan konkreettisesti sähkön säästöä.

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman kampanjan pääyhteistyökumppaneita ovat Motiva, Energiavirasto, Sitra, valtioneuvoston kanslia ja ympäristöministeriö.

Kampanjan viestit on myös huomattu. Eri kyselyjen perusteella yli 70 prosenttia suomalaisista on vähentänyt sähkönkulutustaan, lähes 90 prosenttia kertoo tietävänsä millä arjen keinoilla voidaan säästää energiaa ja yli 50 prosenttia uskoo, että omilla toimilla voi vaikuttaa energian riittävyyteen.

AstettaAlemmas-kampanja jatkuu myös kevättä kohti, jolloin sen pääviestit keskittyvät enemmän energiatehokkuuden pitkäkestoiseen parantamiseen, kuten pientalojen energiaremontteihin, remonttien tukiin ja avustuksiin ja sähkönkäytön ohjaukseen ja kulutusjoustojen mahdollisuuksiin. 

”Energian riittävyyden kannalta kotimaiseen energiantuotantoon panostaminen ja kotitalouksien energiaremontit ovat keskeisessä roolissa myös jatkossa. Energiapolitiikan pitää olla pitkäjänteistä ja sen tulee vahvistaa edelleen huoltovarmuuttamme”, Lintilä toteaa. 

Fingridin kuukausitilastojen mukaan suomalaiset säästivät syys-joulukuussa sähköä 7-10 prosenttia vuoden 2021 lämpötilakorjattuun kuukausikulutukseen verrattuna. Toteutunut sähkönkulutuksen vähennys on vaikuttanut merkittävästi siihen, että olemme selviytyneet sähkön riittävyyden kannalta tästä haastavasta alkutalvesta. Sama trendi on jatkunut myös tammikuussa, jolloin sähkönkulutus oli viisi prosenttia alempi kuin tammikuussa 2022. 

Myös energiasää on tänä talvena ollut tähän saakka suotuisa. Leuto ja tuulinen sää ovat osaltaan varmistaneet sähkön riittävyyttä. Sähkön huippukulutus ei tänä talvena ole kertaakaan ollut edes lähellä sitä 14 400 MW tasoa, johon Energiavirasto lokakuussa arvioi huippukulutuksen tänä talvena nousevan. Leudon sään arvioidaan jatkuvan myös helmikuussa. Myös OL3-ydinvoimalaitosyksikön koekäytön jatkuminen 14.2. alkaen parantaa sähkövarmuutta.

Lisää sähkönkulutuksen joustoa on saatu kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy kehittämän uuden vapaaehtoisen menettelyn avulla, jossa yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita kutsutaan mukaan tuottamaan joustoja tilanteisiin, joissa sähköstä on niukkuutta ja sähköpulan uhka on kasvanut.

Menettelyyn on liittynyt jo parikymmentä organisaatioilta, jotka vähentävät tarvittaessa kulutustaan ja lisäävät omaa sähköntuotantoaan esimerkiksi varavoimakoneita käynnistämällä. Tällä tavoin on sähköjärjestelmään saatu uutta joustokykyä yli 500 megawatin edestä. Se vastaa yhden ydinvoimalan tuottamaa sähkön määrää. Tämä voi vähentää myös huomattavasti sähköpulan ja kiertävien sähkökatkojen riskiä.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Hannes Torppa, p 0295 047 405

 
Sivun alkuun