Hyppää sisältöön

Ministeri Lintilä: Suomesta tekoälyn soveltamisen kärkimaa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.5.2017 13.34
Tiedote

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on 18.5.2017 asettanut ohjausryhmän valmistelemaan ehdotusta Suomen tekoälyohjelmaksi. Ministeri toteaa, että tekoäly on noussut digitalisaation keskiöön ja Suomi aikoo hallitusohjelman mukaisesti olla tämän kehityksen kärjessä.

- Tekoälyohjelman tavoitteena on yhteistyössä julkisen sektorin ja yritysten kanssa löytää ne keskeiset uudet toimenpiteet, jotka parhaiten tukevat tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä yritysten innovaatiotoiminnassa Suomessa. Ohjelman tavoitteena on lisäksi tekoälyn ja robotiikan tuomien työelämän muutosten kartoittaminen sekä tietovarantojen laajamittaisen hyödyntämisen avaamien mahdollisuuksien tukeminen, sanoo ministeri Lintilä.

- Tavoitteenamme on olla maailman kärkimaita tekoälyn soveltamisessa ja työnteon uudistamisessa, linjaa elinkeinoministeri Lintilä. Tälle työlle antaa tärkeän pohjan digitalisaation laaja hyödyntäminen Suomen kilpailukyvyn lisäämisessä, joka myös sisältyy hallituksen kärkihankkeisiin.

- Suomen tulee hyödyntää tehokkaasti rajallisia resurssejaan tekoälyn soveltamisessa mm. terveyteen ja hyvinvointiin, liikenteeseen, energiaan ja valmistavaan teollisuuteen liittyvillä sovellusalueilla. Suomesta löytyy monia edelläkävijäyrityksiä, jotka ovat ottaneet digitalisaation välineet käyttöön. Seuraavassa vaiheessa tarvitaan uusia ja erilaisia yhteispelin muotoja, jotta erilaiset Suomessa toimivat yritykset voivat hyödyntää nämä uudet mahdollisuudet tehokkaasti, selventää ministeri Lintilä.

Elinkeinoministeri Lintilä korostaa, että tavoitteen saavuttaminen edellyttää Suomessa yritysten, tutkimus- ja koulutuslaitosten ja julkisten organisaatioiden uudenlaista yhteistyötä. Muun muassa alan koulutusta on lisättävä ja töissä olevien osaamisesta on huolehdittava.

- Tekoälyn kiihdyttämä murros on myllännyt toimialan toisensa jälkeen ja tarjonnut huikeita kasvumahdollisuuksia ketterille yrityksille. Suomaisyrityksillä ja suomalaisella yhteiskunnalla on erinomaiset lähtökohdat kääntää tekoälyn tuomat haasteet ja mahdollisuudet kestävän kasvun kiihdyttäjiksi, toteaa ministeri Lintilä.

- Tekoäly näyttäytyy arkielämässä usein uusina ja aiempaa parempina palveluina. Esimerkiksi terveydenhuollossa tekoäly analysoi kaiken saatavilla olevan tutkimusaineiston muutamassa sekunnissa ja parantaa diagnoosin osumatarkkuutta. Tekoäly tarkoittaa myös sitä, että laivojen reitit, energian kulutus ja huoltotoimenpiteet voidaan optimoida niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa ihmisille ja ympäristölle. Lisäksi jokainen meistä kohtaa tekoälyä, kun digitaalinen palvelu löytää nopeasti omia toiveita vastaavan hotellin, musiikin tai elokuvan, kuvailee elinkeinoministeri Lintilä.

Pekka Ala-Pietilän johtamalta ohjausryhmältä odotetaan konkreettisia, koko Suomen hyvinvointia vahvistavia toimenpide-ehdotuksia tekoälymurroksen hyödyntämiseksi. Ehdotus tekoälyohjelmaksi valmistuu syyskuun 2017 loppuun mennessä.

- Innovaatiointensiivisten maiden kuten Suomen kilpailukyky perustuu kykyyn soveltaa uutta teknologiaa tehokkaasti. Tässä mielessä digitalisaation, tekoälyn ja robotiikan laajamittainen hyödyntäminen muodostaa yhden keskeisen kulmakiven huomisen hyvinvoivassa Suomessa, sanoo Pekka Ala-Pietilä.

Ohjausryhmän toimikausi kestää nykyisen hallituskauden loppuun ja sitä voidaan laajentaa tarvittaessa. Ryhmän tehtävään kuuluu jatkossa tekoälyohjelman toteutuksen ohjaaminen, tarvittavat esitykset hallitukselle ja raportointi työstä elinkeinoministerille.

Kysymyksiä ja vastauksia tekoälystä ja tekoälyohjelmasta
Ministeri Lintilän esitysaineisto
Tiedotustilaisuuden tallenne
Yritysten liiketoiminnan digitalisaatio tem.fi:ssä

Lisätiedot:
Erityisavustaja Hannu Väänänen, TEM, puh. 050 4104 909
Ohjausryhmän puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä, Huhtamäki Oyj, (assistentti Ulla Paananen, puh. 010 686 7885)
Osastopäällikkö Ilona Lundström, TEM, puh. 046 9202 344

Tekoälyohjelmaa valmisteleva ohjausryhmä:

Puheenjohtaja 
Pekka Ala-Pietilä, hallituksen puheenjohtaja, Huhtamäki Oyj

Varapuheenjohtaja 
Ilona Lundström, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet 
Ilkka Kivimäki, pääomasijoittaja, tutkimus- ja innovaationeuvoston jäsen, Jyrki Nurmi, Senior Vice President, Valmet Automotive Oyj;
Merja Fischer, johtaja, Staria Oyj; Jukka Ryhänen, Managing director, Finland, Combient Ab; Sonja Ängeslevä, tuotejohtaja, Unity Technologies Oy; Samuel Kaski, akatemiaprofessori, Aalto yliopisto; Antti Vasara, toimitusjohtaja, VTT Oy; Taina Kulmala, yksikön päällikkö, valtioneuvoston kanslia

Sihteeristö
Tapio Virkkunen, kehittämispäällikkö, TEM; Kalle Kantola, tutkimusjohtaja, VTT; Mika Klemettinen, ohjelmapäällikkö, Tekes

Tiedoksi myös:
23.5.2017 julkistetaan tekoälystä Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:n Policy Brief. Erinomaista analyysiä Suomen mahdollisuuksista tekoälyn hyödyntämisessä.