Hyppää sisältöön

Ministeri Satonen yrittäjyyden neuvottelukunnan vieraana

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2024 16.40
Uutinen

Työministeri Arto Satonen vieraili 16.5.2024 työ-ja elinkeinoministeriön yrittäjyyden neuvottelukunnan kokouksessa.

Ministeri Satosen mukaan hallitukselle on keskeistä Suomen kasvu, kilpailukyky ja elinvoimaisuus, jotka myös näkyvät hallitusohjelman elinkeino- ja yrittäjyyspolitiikkalinjauksissa. Tärkein talouspoliittinen tavoite on saada aikaan kestävää kasvua ja saavuttaa seuraavat tavoitteet: 100 000 uutta työllistä, julkisen talouden tasapaino sekä T&K-panostusten selkeä kasvu neljään prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Tärkeässä roolissa ovat myös työmarkkinauudistukset, jotka etenevät sovitussa aikataulussa.

Aktiivisessa keskustelussa neuvottelukunnan jäsenet kiittivät hallitusohjelmaa erittäin yrittäjämyönteisenä. Kehysriihen päätöksistä kriittisimpiä huomioita tehtiin arvonlisäveron nostosta. Muutenkin verotukseen liittyvät kysymykset nousivat keskustelussa vahvasti esille. 

Hallinnollisen taakan keventämistä ja norminpurkuun paneutuvan ohjausryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Mika Nykänen kertoi tämän vuoden alussa käynnistyneen työstä. Hallinnollisen taakan keventämiseksi aletaan soveltaa Yksi sisään, yksi ulos -periaatetta kaikissa ministeriöissä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun hallitus esittää uutta yrityksiä kuormittavaa sääntelyä, velvoitteita kevennetään muualta. Lisäksi hallitus on asettanut tavoitteeksi purkaa vähintään 300 yrityksiä ja kansalaisia haittaavaa normia. Myös kuntatason säätelyyn on syytä puuttua entistä tarkemmin. 

Neuvottelukunta toimii neuvoa-antavana elimenä yrittäjyyteen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa. Se tuo valtioneuvoston valmisteluun yrittäjien näkökulmat ja palautteen. Neuvottelu-kunnan toimikausi on kolmivuotinen ajalle 3.10.2022–2.10.2025. Neuvottelukunta kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa. Jäsenistä 13 on yrittäjiä ja 10 muuta jäsentä ovat valtionhallinnosta, yliopistoista ja kuntasektorilta.

Yrittäjyyden neuvottelukunnan verkkosivut. Kokousaineiston löydät sivun alaosasta löytyvästä hankeikkunasta:

Lisätiedot: 
neuvottelukunnan pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Natalia Härkin, TEM, p. 0295 047 168