Hyppää sisältöön

Opintovapaan kehityskohdat arvioitu – selvitys tarjoaa tietoa opintovapaan nykytilasta ja haasteista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.1.2023 13.13
Tiedote
Opettajia ja opiskelijoita yhdessä.

Opintovapaan tarkoituksena on parantaa työelämässä olevien koulutus- ja opiskelumahdollisuuksia sekä nostaa koulutustasoa. Opintovapaalaki on säädetty yli 40 vuotta sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman selvityksen tarkoituksena oli koota tietoa opintovapaalain kehittämiseksi.

”Työelämän kiihtyvän muutoksen keskellä on entistä tärkeämpää, että jokaisella on mahdollisuus oppia ja kehittää osaamistaan läpi työuran. Nyt valmistunut selvitys antaa eväitä opintovapaalain päivittämiseen, jotta se tukisi jatkuvaa oppimista nykyistä paremmin”, työministeri Tuula Haatainen sanoo. 

Tutkijat haastattelivat opintovapaalla olevia ja asiantuntijoita kokonaiskuvan saamiseksi opintovapaalain nykytilasta, käytöstä ja haasteista. Selvityksen mukaan 90 prosenttia käyttää opintovapaata erityisesti uuden tutkinnon suorittamiseen. Enemmistö opintovapaan käyttäjistä kouluttautuu toiselle alalle. Lisäksi selvitys tuottaa kansainvälistä vertailutietoa verrokkimaiden lainsäädännöstä.

Tutkijoilta kehitysehdotuksia

Tutkijat ehdottavat, että lainsäädännössä tulisi määritellä nykyistä täsmällisemmin, minkälainen koulutus soveltuu opintovapaalle. Opintovapaalain laajentamista tulisi arvioida niin, että nykyisen mallin ulkopuolella olevat työtä ja osaamista palvelevat opinnot voisivat myös oikeuttaa opintovapaaseen tietyin edellytyksin. Nykyisin opintoja voi valita vain julkisen valvonnan alaisista oppilaitoksista, mikä ei välttämättä aina ole sopivin keino osaamisen kehittämiseen.

Selvityksen mukaan sääntelyä opintovapaan pitämisestä osa-aikaisena ja opintovapaan jaksottamisesta tulisi tarkentaa. Opintovapaan hyödyntäminen riippuu paljon myös rahoituksesta. Kehittämisessä tulisi huomioida, miten taloudelliset tuet sekä opintovapaan oikeudet ja velvollisuudet voisivat tukea toisiaan paremmin.  

Opintovapaalain ja -asetuksen säännökset työntekijöiden ja työnantajien oikeuksista sekä velvollisuuksista eivät ole kaikilta osin tarpeeksi selkeitä. Opintovapaalakia täydentävään asetukseen sisältyy nykyään myös sellaisia velvollisuuksia, jotka edellyttäisivät asetuksen sijaan laintasoista säätelyä.

Selvityksen toteuttivat FCG Finnish Consulting Group ja Forefront Oy. Hankkeen ohjausryhmä koostuu työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön edustajista.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Seija Jalkanen, TEM, p. 029 504 8952
työministerin erityisavustaja Piritta Jokelainen, p. 0295 047 353 (kysymykset työministerille)