Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Selvitys: Yhteistoimintalaki uudistettava kokonaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 5.11.2018 13.32
Tiedote

Nykyisen yhteistoimintalain tavoitteena on edistää työnantajan ja henkilöstön vuoropuhelua. Yt-laki mielletään kuitenkin lähinnä irtisanomislaiksi. Laki tulisi uudistaa kokonaan, jotta vuoropuhelu ja kehittäminen toteutuisivat työpaikoilla paremmin.

Näin ehdottavat selvityshenkilöt Katarina Murto ja Rauno Vanhanen, jotka tekivät työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta selvityksen yt-lain muutostarpeista. He luovuttivat selvityksen työministeri Jari Lindströmille 5.11.2018. 

Selvityksessä ehdotetaan, että nykyisen yt-lain työvoiman vähentämistä koskeva sääntely siirrettäisiin osaksi työsopimuslakia. Vuoropuhelun, yrityksen toiminnan kehittämisen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien osalta säädettäisiin kokonaan uusi laki. 

– Lain uudistamista tarvitaan. Henkilöstön ja työnantajan väliselle kehittävälle yhteistoiminnalle on jatkuvasti lisääntyvä tarve. Selvitys antaa hyvän lähtökohdan yhteistoimintalain uudistamisen käynnistämiselle jo tällä hallituskaudella. Tulenkin asettamaan vielä tämän vuoden puolella kolmikantaisen työryhmän tätä uudistustyötä valmistelemaan, työministeri Jari Lindström kommentoi.

Uusi laki koskemaan aiempaa pienempiä yrityksiä 

Uuden lain ytimessä olisi parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia sekä tukea tätä kautta yritysten menestystä. Selvityksessä ehdotetaan, että uutta lakia sovelletaan vähintään kymmenen hengen yrityksissä. Henkilöstön tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä tasaveroista aloiteoikeutta lisätään.

Selvityksen mukaan työehtosopimuksissa ja työpaikoilla pitäisi voida nykyistä enemmän sopia tavoista, joilla työnantajan ja henkilöstön vuorovaikutusta toteutetaan. Tämä merkitsee sitä, että uudessa laissa yksinkertaistetaan ja kevennetään niin sanottuja menettelytapasäännöksiä, joissa säännellään esimerkiksi, millä aikavälillä vuoropuhelua käydään, millä tavoin asiat kirjataan tai miten niistä tiedotetaan.

Työvoiman vähentäminen työsopimuslakiin 

Selvityksessä ehdotetaan, että yt-laista irrotetaan nykyisen 8 luvun työvoiman vähentämismenettelyä koskevat säännökset kokonaisuudessaan ja siirretään työsopimuslakiin omaksi luvukseen. Näitä säännöksiä sovellettaisiin vähintään kymmenen työntekijän työpaikoilla, mutta kuitenkin vain silloin, kun vähentäminen koskee vähintään viittä työntekijää tietyn ajanjakson aikana.

Taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomisperusteita ehdotetaan täsmennettäväksi ja muutosturvaa parannettavaksi, kun irtisanominen tapahtuu tuotannollisilla tai töiden uudelleenjärjestelyiden perusteella.

Nykyinen yhteistoiminnasta yrityksissä annettu laki on ollut voimassa reilut kymmenen vuotta. Hallitus päätti selvittää yt-lain muutostarpeet huhtikuussa pidetyssä kehysriihessään. 
Selvityshenkilöt ovat kuulleet asiantuntijoita työnantaja-, palkansaaja- ja yrittäjäjärjestöistä, asianajajia, tutkijoita ja työoikeuden asiantuntijoita sekä virkamiehiä työ- ja elinkeinoministeriöstä. 

Selvitys on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa tem.fi/julkaisut

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, puh. 029 506 0066
selvityshenkilö, johtaja Katarina Murto puh. 050 5689188
selvityshenkilö, oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhanen, puh. 050 041 6937
hallitusneuvos Jan Hjelt, TEM, puh. 029 504 8940

 
Sivun alkuun