Hyppää sisältöön

Selvityshenkilö arvioimaan kilpailulain kilpailuneutraliteettisääntelyn toimivuutta ja täytäntöönpanoa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2024 11.12
Tiedote
Kuvassa näkyy kynää pitelevä käsi ja paperilla olevia laskelmia.

Kilpailulain kilpailuneutraliteettia koskevan sääntelyn toimivuudesta ja täytäntöönpanosta tehdään kattava selvitys. Työministeri Arto Satonen on nimennyt selvityshenkilöksi julkisen talousoikeuden professori Kirsi-Maria Halosen. Selvitys valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.

Selvityshenkilön tehtävänä on arvioida, miten kilpailulain kilpailuneutraliteettisääntely on onnistunut sille asetetuissa tavoitteissa. Halonen arvioi myös millä keinoilla kilpailuneutraliteettia voidaan edistää. Selvityksessä ei kuitenkaan arvioida julkisen sektorin tehtäväkentän tarkoituksenmukaisuutta eikä hallitusohjelman kirjauksia hankintalaista tai sen sidosyksikkösääntelystä.

”Kilpailulain neutraliteettisäännökset ovat olleet voimassa yli kymmenen vuotta, minkä vuoksi on perusteltua arvioida sääntelyn ajantasaisuutta ja toimivuutta. Selvitys liittyy osaltaan myös hallitusohjelman kilpailuneutraliteettia koskevan kirjauksen toteuttamiseen. Selvityksen avulla saadaan kerättyä tärkeää tietoa sääntelyn toimivuudesta sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston soveltamiskäytännöstä. On olennaista saada selkeä tilannekuva ennen mahdollisten jatkotoimien suunnittelua”, työministeri Arto Satonen toteaa.

Lainsäädännön muutostarpeiden lisäksi myös ohjauskeinot arvioidaan

Arvioinnin piiriin kuuluvat muun muassa Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) toimivaltaa, sääntelyn soveltamisalaa ja puuttumiskeinoja koskevat säännökset sekä KKV:n soveltamiskäytäntö. Kilpailulain säännösten lisäksi arvioinnin kohteena ovat kilpailuneutraliteettiin olennaisesti liittyvät kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat säännökset poikkeuksineen.

Lainsäädännön muutostarpeiden lisäksi selvityshenkilö Halonen arvioi muita vaihtoehtoisia ohjauskeinoja ja niiden tarkoituksenmukaisuutta kilpailuneutraliteetin vahvistamiseksi. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi KKV:n vahvempi resursointi ja työ- ja elinkeinoministeriön tulosohjaus viraston suuntaan.

Selvityksen etenemistä seuraa ja ohjaa ohjausryhmä.

Mitä tarkoitetaan kilpailuneutraliteetilla?

Kilpailuneutraliteetilla tarkoitetaan tasapuolisten toimintaedellytysten turvaamista julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden elinkeinotoiminnassa. Julkisia toimijoita ovat esimerkiksi valtio, kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet sekä niiden määräysvallassa olevat yhtiöt.

Kilpailuneutraliteettia turvaavat kilpailulain 4 a luvun säännökset tulivat voimaan 1.9.2013. Säännösten tavoitteena on varmistaa, että julkiset toimijat eivät kilpaillessaan yksityisen sektorin toimijoiden kanssa saa kilpailuetuja, joita yksityiset toimijat eivät voi saada ja jotka voivat vääristää kilpailua. Julkinen sektori kilpailee yksityisten yritysten kanssa samoista asiakkaista monilla markkinoilla. Tällaisia ovat esimerkiksi ruoka- ja ateriapalvelut, kiinteistöhuollon ja logistiikan palvelut, taloushallinnon palvelut, toimitilojen vuokraus, työterveyspalvelut ja jätehuolto.

Lisätiedot:

kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, TEM, p. 029 504 7026
erityisasiantuntija Iiro Ihanamäki, TEM, p. 029 504 7217