Hyppää sisältöön

Sovittelulautakunta: Työ sovintoehdotuksen laatimiseksi jatkuu

Valtakunnansovittelijan toimistotyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2022 16.00
Tiedote

Työministeri Tuula Haataisen valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan esityksestä 8.4.2022 asettama sovittelulautakunta on työskennellyt vajaan kolmen viikon ajan sovintoehdotuksen laatimiseksi kunta-alan työriitaan.

Sovittelulautakunnan tavoitteena on ollut laatia kasvun ja työllisyyden näkökulmasta tasapainoinen ja kattava, työrauhan turvaava sovintoehdotus koko kuntakentälle ja uusille hyvinvointialueille. Tämä on tulevaisuuden hyvinvoinnin ja julkisten palveluiden rahoituksen perusedellytys. Sovintoehdotuksen pitää taata laadukkaat ja tasa-arvoiset julkiset hyvinvointipalvelut epävarmassakin taloustilanteessa. Samalla sen on tuettava henkilöstön hyvinvointia ja edistettävä henkilöstöpulan ratkaisemista.

Lautakunta on ollut tiiviissä yhteydessä työriidan osapuoliin sovintoehdotuksen laatimiseksi. 

”Vaikka tunnusteluja on käyty hyvässä ja rakentavassa hengessä, ovat osapuolet yhä erityisesti palkkauksen ja palkkausjärjestelmien kehittämisen osalta liian kaukana toisistaan. Siksi sovittelulautakunta arvioi, että sen on tällä hetkellä mahdotonta antaa työriidassa sovintoehdotusta. Toistaiseksi ei ole löytynyt sellaista ratkaisua, joka olisi ollut riittävän lähellä osapuolten vaatimuksia”, sovittelulautakunnan puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen toteaa.

Pylkkäsen mukaan työriidan ratkaisu vaatii yhä pitkäjänteistä työtä. Ratkaisua ei voida tehdä tulevien palvelujen kustannuksella, ja julkisten palvelujen rahoituksen kestävyyttä ei saa vaarantaa.  

”Työ sovintoehdotuksen laatimiseksi jatkuu. Ratkaisun vaativuutta lisää se, että on hyvin vaikea arvioida tulevaa talouden kehitystä ja millaisiin ratkaisuihin yhteiskunnalla on pidemmällä tähtäimellä varaa”, Pylkkänen sanoo.

Sovittelulautakunta on saanut työnsä tueksi laajan katsauksen valtiovarainministeriöltä ja eri tutkimuslaitoksilta Suomen talouden tilanteesta ja näkymistä, joiden asettamissa puitteissa lautakunta on pyrkinyt rakentamaan sovintoehdotusta. 

”Taloustilannetta leimaa nyt poikkeuksellinen epävarmuus Ukrainan sodan ja sen seurausvaikutusten takia. Kaikkia talousennusteita on jouduttu korjaamaan alaspäin. Onkin tärkeää, että työriidan ratkaisu ei nyt johda palkka- ja inflaatiopaineiden kiihtymiseen”, Pylkkänen huomauttaa.

Myös työriidan osapuolet ovat saaneet saman informaation talouden heikentyneistä näkymistä kuin sovittelulautakunta.

Työriitojen sovittelusta annetun lain mukaan määrättyä sovittelutehtävää varten voidaan asettaa sovittelulautakunta. Monijäseninen sovittelulautakunta voidaan asettaa, kun tavanomaisessa sovittelussa ei ole saavutettu tuloksia ja asian ratkaiseminen on yhteiskunnallisesti tärkeää. 

Lisätiedot:
Sovittelulautakunnan puheenjohtaja Elina Pylkkänen, p. 029 504 7474