Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tiedote selkokielellä: Yritykset voivat alkaa hakea kustannustukea ja sulkemiskorvausta huhti- ja toukokuussa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.4.2021 14.04
Tiedote

Yritykset voivat pian hakea kustannustukea ja sulkemiskorvausta. Näistä määrätään laissa kustannustuesta, ja lakiin on tehty nyt muutoksia.

Selkomerkki Muutosten avulla

  • kustannustukea voidaan myöntää helpommin kaiken kokoisille yrityksille
  • koronaepidemian takia suljetut yritykset voivat saada sulkemiskorvausta.

Tasavallan presidentti vahvisti kustannustukilain muutokset 9.4.2021. Laki tuli voimaan 12.4.2021.

Kustannustuki ja sulkemiskorvaus ovat rahallisia tukia yrityksille, joiden tulot ovat vähentyneet merkittävästi koronaepidemian vuoksi.

Kustannustuki

Kustannustuen hakukierros alkaa 27.4.2021. Hakukierros on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronaepidemian takia.

Yritykset hakevat kustannustukea Valtiokonttorin verkkosivuilta sähköisestä asiointipalvelusta. Asiointipalvelussa yritys täyttää hakemuksen kustannustukea varten. Kustannustukea voi hakea 23.6.2021 asti.

Mitkä yritykset voivat saada kustannustukea?

Yritys voi saada kustannustukea, jos sen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021. Tukikauden liikevaihtoa verrataan saman ajankohdan liikevaihtoon vuosina 2019–2020.

Kustannustukea voivat hakea kaikkien alojen yritykset. Valtioneuvosto kertoo huhtikuussa aloista, joiden yritysten liikevaihto on laskenut tukikaudella vähintään 10 prosenttia. Näiden alojen yritykset voivat hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja. Muilla aloilla toimivien yritysten täytyy perustella, miksi yrityksen liikevaihto on laskenut koronaepidemian aikana.

Jotta yritys voi hakea kustannustukea, sillä täytyy olla Y-tunnus. Lisäksi yrityksellä täytyy olla kuluja vähintään 2 000 euroa tukikauden aikana.

Kuinka paljon yritys voi saada kustannustukea?

Yritys voi saada kustannustukea vähintään 2 000 euroa ja enintään miljoona euroa. Tuen määrä riippuu siitä, paljonko yrityksen liikevaihto on laskenut ja paljonko yrityksellä on ollut kuluja.

Kustannustuen määrään vaikuttaa myös se, paljonko yritys on aiemmin saanut koronatukia. Yritys voi saada tukia enintään 1,8 miljoonaa euroa, kun kaikki tuet lasketaan yhteen.

Mitä kustannustuki korvaa?

Kustannustuki korvaa yrityksen joustamattomia kustannuksia ja palkkakuluja. Joustamattomia kustannuksia ovat esimerkiksi liiketilan vuokra ja vakuutusmaksut. Lisäksi osa yrityksen sivukuluista voidaan korvata. Sivukuluja ovat esimerkiksi sosiaaliturvamaksut ja työterveyskustannukset.

Sulkemiskorvaus

Sulkemiskorvauksen hakukierros alkaa 12.5.2021. Sulkemiskorvausta voivat hakea mikroyritykset ja pienyritykset, jotka ovat joutuneet sulkemaan toimitilansa.

Yritykset hakevat sulkemiskorvausta Valtiokonttorin verkkosivuilta sähköisestä asiointipalvelusta. Asiointipalvelussa yritys täyttää hakemuksen sulkemiskorvausta varten.

Sulkemiskorvausta täytyy hakea neljän kuukauden sisällä sen kuukauden päättymisestä, jona yritys on saanut avata toimitilansa. Esimerkiksi jos yritys on saanut avata toimitilansa huhtikuussa, sen täytyy hakea sulkemiskorvausta elokuun loppuun mennessä.

Mitkä yritykset voivat saada sulkemiskorvausta?

Sulkemiskorvausta voivat hakea mikroyritykset ja pienyritykset, joiden tilat on suljettu asiakkailta lain tai viranomaisen määräyksestä koronaepidemian aikana. Mikroyrityksiä ovat alle 10 henkilön yritykset ja pienyrityksiä alle 50 henkilön yritykset. Suurempien yritysten sulkemiskorvausta suunnitellaan.

Korvausta voidaan maksaa ravintoloille, muille ravitsemusyrityksille sekä yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on sulkenut tartuntatautilain perusteella. Näitä yrityksiä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat, kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

Suljetut yritykset voivat hakea myös kustannustukea.

Jos yrityksen asiakasmäärää on rajoitettu, mutta sen toimitiloja ei ole suljettu kokonaan, yritys ei voi saada sulkemiskorvausta.

Kuinka paljon yritys voi saada sulkemiskorvausta?

Sulkemiskorvauksen määrä perustuu siihen

  • kuinka suuret yrityksen kulut ovat olleet helmikuussa 2021
  • kuinka suuri osa liiketoiminnasta on suljettu.

Esimerkiksi ravintoloiden korvauksessa huomioidaan se, että ravintolat eivät ole voineet tarjoilla ruokaa asiakkaille ravintolassa. Ravintolat ovat kuitenkin voineet myydä ruokaa ulos, minkä vuoksi korvaukset eivät koske ulosmyyntiä.
Korvaus maksetaan yritykselle siltä ajalta, jonka se on ollut suljettuna. Yritykselle korvataan palkkakuluista 100 prosenttia ja muista kuluista 70 prosenttia. Muita kuluja ovat esimerkiksi vuokra.

Sulkemiskorvauksen määrään vaikuttaa myös se, paljonko yritys on aiemmin saanut koronatukia. Yritys voi saada tukia enintään 1,8 miljoonaa euroa, kun kaikki tuet lasketaan yhteen.

Lisätietoja

elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, puhelinnumero 029 504 7213
teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, työ- ja elinkeinoministeriö, puhelinnumero 029 506 3732
johtava asiantuntija Maija Lönnqvist, työ- ja elinkeinoministeriö, puhelinnumero 050 331 3791

 
Sivun alkuun