Hyppää sisältöön

Työministeri Satonen: Puheenjohtajat Katarina Murto ja Millariikka Rytkönen selvittämään keinoja Suomen työmarkkinamallin kaksikantaisten neuvotteluiden käynnistämiseksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 26.3.2024 14.54
Tiedote
Työministeri Arto Satonen
Työministeri Arto Satonen

Työministeri Arto Satonen kutsui 22.3.2024 Opettajien Ammattijärjestö OAJ:n ja JUKO ry:n puheenjohtaja Katarina Murron ja Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen selvittämään ja löytämään keinon, jolla kaikki syksyllä 2023 kaksikantaisiin neuvotteluihin Suomen työmarkkinamallista osallistuneet palkansaajajärjestöt saataisiin saman pöydän ääreen neuvottelemaan Suomelle yhteisesti hyväksyttyä ja kestävää työmarkkinamallia.

Työministeri Satonen tapasi puheenjohtajat tiistaina 26.3.2024 työ- ja elinkeinoministeriössä ja kävi keskustelua tulevasta selvitystyöstä.

”Pienenä ja avoimena taloutena Suomi elää viennistä, joten viennin kilpailukykyisyyteen pohjautuva työmarkkinamalli on ehdoton edellytys menestyksellemme yhteiskuntana. Paras ratkaisu olisi yhteisesti hyväksytty malli, johon kaikki työmarkkinajärjestöt sitoutuvat. Koska asian ratkaiseminen mahdollisimman kestävällä tavalla on Suomelle äärimmäisen tärkeää, olen pyytänyt puheenjohtajia Murtoa ja Rytköstä vielä selvittämään perusteellisesti edellytyksiä ja keinoja palkansaajajärjestöjen osallistamiseksi. Kiitän Murtoa ja Rytköstä heidän suostumuksistaan tähän toimeksiantoon. Heidän tässä työssään käymiensä keskustelujen ehdoton luottamuksellisuus on välttämätöntä. Luonnollisesti annan selvityshenkilöiden työlle täyden tukeni ja toivomukseni on, että heidän annetaan rauhassa tehdä työnsä seuraavien viikkojen aikana”, Satonen toteaa.

Työministerin pyynnön taustalla on työministerin valtiosihteeri Mika Nykäsen selvitystyö työmarkkinamallin neuvotteluiden käynnistymisen edellytyksistä. Valtiosihteeri Nykänen tapasi pääministeri Petteri Orpon toimeksiannosta keskeisiä työmarkkinajärjestöjä ja selvitti edellytyksiä kaksikantaisten neuvotteluiden käynnistämiseksi Suomen työmarkkinamallista. Valtiosihteeri Nykäsen selvitystyössä kävi ilmi, että kaikki työmarkkinajärjestöt pitävät yhteisen sopimuspohjaisen työmarkkinamallin muodostamista tarpeellisena ja kaikki järjestöt toivovat mallin muodostuvan ensisijaisesti sopimusteitse. Osalla järjestöistä on kuitenkin ennakkoehtoja neuvotteluiden käynnistämiseksi.

Sovittelujärjestelmän kehittämistä koskeva lainvalmistelu jatkuu kolmikantaisessa työryhmässä edelleen suunnitellusti. Hallituksen esitys on tarkoitus tuoda eduskuntaan syysistuntokaudella 2024.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Veera Svahn, p. 0295 047 321