Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Uusi EU-asetus suitsii määräysten vastaisten tuotteiden kauppaa

Työ- ja elinkeinoministeriö
16.7.2019 11.08
Uutinen

Uusi EU-asetus tuotteiden markkinavalvonnasta tuli voimaan 15.7.2019, ja sitä aletaan soveltaa pääosin kesällä 2021. Asetuksella pyritään aiempaa paremmin varmistamaan, että EU:ssa myytävät tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset.

EU:n ulkopuolelta tulevien vaarallisten tai muutoin puutteellisten nettikauppaostosten torjumiseksi asetuksessa edellytetään tietyiltä tuotteilta, esim. leluilta ja sähkölaitteilta, EU:n alueelle sijoittautunutta talouden toimijaa. Tämä vastaa tietyistä tuotteeseen liittyvistä tehtävistä. Lisäksi asetuksella tehostetaan mm. valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä.

Asetus koskee useita tuotesektoreita, joita koskien on olemassa yhteistä EU-lainsäädäntöä. Asetus on osa ns. tavarapaketti-sääntelyä, johon kuului myös tuotteiden vastavuoroista tunnustamista koskeva asetus. Vastavuoroinen tunnustaminen koskee tuotteita, joiden vaatimuksia ei ole EU-lainsäädännöllä yhdenmukaistettu.

Sivun alkuun