Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvostolta suostumus Baltic Connector Oy:n rakentamishankkeelle

Työ- ja elinkeinoministeriö
21.6.2017 13.21
Tiedote

Valtioneuvosto antoi 21.6.2017 ehdollisen suostumuksensa Baltic Connector Oy:n maakaasuputken rakentamishankkeelle Suomen talousvyöhykkeen osalta.

Suostumus on ehdollinen, eli hakijan täytyy täyttää valtioneuvoston päätöksessä esitetyt ehdot. Hankkeen toteuttajan on muun muassa noudatettava yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi, otettava asianmukaisesti huomioon talousvyöhykkeellä jo olemassa olevat muut hankkeet sekä noudatettava vesilain mukaisen rakentamisluvan ehtoja.

Hankkeen ympäristövaikutukset tulevat yksityiskohtaisesti arvioiduiksi vireillä olevassa vesilain mukaisessa rakentamislupaprosessissa.

Valtioneuvoston suostumus on pantavissa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Suostumus on voimassa 55 vuotta, jonka jälkeen se on hakemuksesta uudistettavissa.

Baltic Connector Oy on Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö. Sen tarkoituksena on rakentaa maakaasuputki Suomen ja Viron välille monipuolistamaan kaasun jakelureittejä, parantamaan Suomen ja Itämeren alueen huoltovarmuutta sekä edistämään kaasumarkkinoiden yhdentymistä.

Maakaasuputki koostuu kolmesta osasta, joista 22 kilometriä on Suomessa, 80 kilometriä Itämeren alla Suomen Inkoon ja Viron Paldiskin välillä ja 50 kilometriä Virossa. Merellä putki sijoittuu Suomen ja Viron talousvyöhykkeille ja aluevesille. Putki on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 loppupuolella.

Valtioneuvoston päätös

Lisätiedot:
hallitussihteeri Johanna Ylitepsa, TEM, puh. 029 506 4207

 
Sivun alkuun