Hyppää sisältöön

Talousvyöhykkeen tuulivoimasääntelyä täsmennetään – valtioneuvostolta nyt kielteinen päätös nykylain pohjalta tehtyihin hyödyntämishakemuksiin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.5.2024 15.14
Tiedote
Tuulivoimaloita merellä

Valtioneuvosto teki 2.5.2024 kielteisen päätöksen 16:een talousvyöhykkeen merituulivoimaa koskevaan hyödyntämisoikeushakemukseen. Monet näistä Pohjanlahdella sijaitsevista alueista ovat keskenään päällekkäisiä.

Tehty päätös ei kiellä merituulivoimahankkeiden kehittämistä nyt tarkastelluilla merialueilla. Suomen talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeista halutaan päättää selkeiden pelisääntöjen pohjalta. Ne määritellään valmisteilla olevassa talousvyöhykettä koskevassa lainsäädäntöhankkeessa. Tavoitteena on, että ensimmäisiä talousvyöhykkeen tuulivoimahankkeiden alueita päästään valitsemaan ja ensimmäistä kilpailutusta käynnistämään jo ensi vuoden lopulla, uuden lain mukaisten ja kaikille selkeiden pelisääntöjen pohjalta.

Nyt kielteisen päätöksen saaneet hakijat ovat OX2 Finland Oy:n tytäryhtiöt Halla Offshore Wind Oy ja Laine Offshore Wind Oy, Eolus Offshore Ab:n tytäryhtiöt Navakka Offshore Ab ja Wellamo Offshore Ab, Skyborn Renewables Offshore Finland Oy, Ilmatar Energy Oy:n tytäryhtiöt Ilmatar Vågskär Ab, Ilmatar Bothnia & Bothnia West Ab ja Ilmatar Offshore Ab, Suomen Hyötytuuli Oy sekä Copenhagen Infrastructure Partners P/S:n hallinnoiman rahaston omistamat Pohjan Puhuri Oy ja Pohjan Viima Oy. 

Hyödyntämisoikeushakemuksilla on haettu yksinoikeutta alueen merituulivoimakäyttöön 40–70 vuodeksi. Hankkeet, joille yksinoikeutta on haettu, ovat eri kehitysvaiheissa. Osalla hankkeista on vireillä tutkimusten aloituksen mahdollistava tutkimuslupahakemus, ja osalla ympäristövaikutusten arviointimenettely on jo pitkällä. 

Hyödyntämisoikeushakemukset on jätetty Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 6 §:n nojalla. Siihen perustuen merituulivoimalle on tähän mennessä myönnetty vain suostumuksia hankealueen tutkimiseen. Lisäksi merituulivoimahanke tarvitsee 7 §:n mukaisen suostumuksen varsinaisiin rakennustoimiin. Haetut hyödyntämisoikeudet sijoittuisivat näiden vaiheiden välille, ja haetun mukaisesti takaisivat yksinoikeuden tietyn alueen merituulivoimakäyttöön määräajaksi. 

Nykyisessä talousvyöhykelaissa ei ole huomioitu merituulivoiman erityispiirteitä, kuten tilanteita joissa useampi yritys on kiinnostunut samasta merialueesta. Lain sanamuodon perusteella valtioneuvostolla on laaja harkintavalta talousvyöhykelain hyödyntämisoikeuden osalta. Laissa ei aseteta edellytyksiä, joiden täyttyessä hyödyntämisoikeus on annettava tai milloin hakemus tulisi hylätä. Laaja harkintavalta mahdollistaa valtioneuvostolle erilaisten näkökohtien punninnan ja huomioon ottamisen päätöksenteossa.

Valtioneuvosto on perustellut kielteistä päätöstään hyödyntämisoikeushakemuksiin muun muassa pyrkimyksellä investointiympäristön ennakoitavuuteen, selkeyteen ja tasapuolisuuteen, yhteiskunnan kokonaisedun huomioimisella sekä sillä, että hyödyntämisoikeuksien myöntäminen heikentäisi valmisteltavana olevan uuden lain ohjaavia vaikutuksia.

Sidosryhmätilaisuus merituulivoimaa koskevasta lakihankkeesta verkossa 23.5.

Merituulivoimarakentamisen pelisääntöjä selkeytetään toteuttamalla työ- ja elinkeinoministeriön johdolla asiaa koskeva lainsäädäntöhanke. Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on edistää kunnianhimoisesti merituulivoiman rakentamista Itämerellä ja luoda kilpailuetua merituulivoiman sijoittumiseksi Suomeen.

Vireillä olevassa lakihankkeessa Suomen talousvyöhykkeeseen kuuluvia vesialueita koskeva lainsäädäntö, lupaprosessit sekä korvaus- ja veroasiat määritellään viipymättä sekä sovitetaan yhteen valtion aluevesillä ja maa-alueilla toteutettavien hankkeiden pelisääntöjen kanssa. Lakiuudistus on olennainen muun muassa tuulivoimaa hyödyntävien yritysten oikeusvarmuuden näkökulmasta.

Keskeisimmät lakihankkeessa ratkaistavat asiat ovat yksinoikeuden määräytyminen kilpailutuksella, nykyisen talousvyöhykelain mukaisten suostumusten sijaan tarvittavat luvat ja talousvyöhykkeellä sovellettavan lainsäädännön tarkentaminen. Kilpailutuksen järjestäisi Energiavirasto. Lakiesitysluonnos on tarkoitus lähettää lausunnolle toukokuun loppupuolella. 

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää vielä sidosryhmätilaisuuden lakihankkeesta verkossa TEAMs-palaverina 23.5.2024 klo 13.00-14.30. Voit ilmoittautua tilaisuuteen 22.5. mennessä tästä linkistä.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Kari Klemm, p. 0295 063 523 (valtioneuvoston päätös 2.45.2024)
johtava asiantuntija Outi Vilen, TEM, p. 0295 047 016 (talousvyöhykkeen merituulivoiman lakihanke)
erityisasiantuntija Tuuli Oikarinen, TEM, p. 0295 047 292 (talousvyöhykkeen merituulivoiman lakihanke)