Valtioneuvoston päätös TEM/2024/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.5.2024 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään toimintaan

Ministeri

Kai Mykkänen

Esittelijä

Hallitusneuvos Kari Klemm, p. +358 295 063 523

Asia

Valtioneuvosto on, käyttäen sille kuuluvaa laajaa harkintavaltaa ja käsiteltyään hakemukset hallintolain nojalla yhdessä, päättänyt olla myöntämättä hakijoille valtioneuvoston suostumusta yksinoikeuden sisältämiin hyödyntämisoikeuslupiin Suomen talousvyöhykkeelle. Yhtiöt Halla Offshore Wind Oy, Laine Offshore Wind Oy, Navakka Offshore Ab, Wellamo Offshore Ab, Skyborn Renewables Finland Oy, Ilmatar Offshore Ab, Ilmatar Vågskär Ab, Ilmatar Bothnia & Bothnia West Ab, Suomen Hyötytuuli Oy, Pohjan Puhuri Oy ja Pohjan Viima Oy ovat hakeneet Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain nojalla valtioneuvoston suostumusta yksinoikeuksiin talousvyöhykkeen hankealueilla.

Valtioneuvoston talousvyöhykelain mukainen päätöksenteko perustuu tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Valtioneuvostolla (Suomen valtiolla) on lain sanamuodon perusteella laaja harkintavalta Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 luvun hyödyntämisoikeuden osalta.

Valtioneuvoston päätöksessä kysymys on ollut muun muassa yksittäisen hakijan/yhtiön ja valtion kokonaisedun erilaisten näkökohtien keskinäisestä intressipunninnasta tilanteessa, jossa samoista talousvyöhykkeen hankealueista on useiden hakijoiden kesken kiinnostusta. Talousvyöhykelaissa ei aseteta edellytyksiä, joiden täyttyessä 3 luvun hyödyntämisoikeus on annettava tai milloin hakemus tulisi hylätä. Valtioneuvoston tässä lupaharkinnassa kielteistä päätöstä puoltavat näkökohdat ovat olleet vallitsevana.

Esitys

Valtioneuvosto on päättänyt lain Suomen talousvyöhykkeestä 6 §:n nojalla olla myöntämättä liitteen 1 mukaisesti yhtiöille Halla Offshore Wind Oy, Laine Offshore Wind Oy, Navakka Offshore Ab, Wellamo Offshore Ab, Skyborn Renewables Finland Oy, Ilmatar Offshore Ab, Ilmatar Vågskär Ab, Ilmatar Bothnia & Bothnia West Ab, Suomen Hyötytuuli Oy, Pohjan Puhuri Oy ja Pohjan Viima Oy valtioneuvoston suostumusta yksinoikeuden sisältämiin hyödyntämisoikeuslupiin Suomen talousvyöhykkeelle

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.