Valtioneuvoston yleisistunto 2.5.2024 VN 44/2024

Istunnon ajankohta 2.5.2024 13.00

2.5.2024 13.41 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.