Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Statsrådet gav sitt samtycke till Baltic Connector Oy:s byggnadsprojekt

Arbets- och näringsministeriet
21.6.2017 13.21
Pressmeddelande

Statsrådet har den 21 juni 2017 gett sitt villkorliga samtycke till Baltic Connector Oy:s projekt för byggande av en naturgasledning. Samtycket gäller för Finlands ekonomiska zon.

Samtycket är villkorligt, vilket innebär att den sökande ska uppfylla de villkor som uppställts i statsrådets beslut. Den som genomför projektet ska bl.a. iaktta den allmänna aktsamhetsprincipen i syfte att förebygga och minimera skador, behörigen beakta alla andra projekt som redan pågår inom den ekonomiska zonen samt följa villkoren i byggnadstillståndet enligt vattenlagen.

Projektets miljökonsekvenser kommer att bedömas i detalj i samband med den aktuella processen för byggnadstillstånd enligt vattenlagen.

Statsrådets beslut om samtycke kan verkställas trots att ändring söks, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Samtycket gäller i 55 år, och kan förnyas därefter på ansökan.

Baltic Connector Oy är ett bolag som ägs helt av finska staten. Bolaget har för avsikt att bygga en naturgasledning mellan Finland och Estland i syfte att diversifiera distributionsrutterna för naturgas, för att förbättra försörjningsberedskapen för Finland och Östersjöområdet samt för att främja integrationen på marknaden för naturgas.

Naturgasledningen består av tre delar: en 22 kilometer lång del av ledningen löper på land i Finland, därefter följer en 80 kilometer lång submarin del i Östersjön mellan Ingå och Paldiski och till sist en 50 kilometer lång en ledning på land i Estland. I Östersjön löper ledningen genom Finlands och Estlands ekonomiska zoner och territorialvatten. Avsikten är att ledningen tas i bruk mot slutet av år 2019.

Ytterligare upplysningar:
Johanna Ylitepsa, regeringssekreterare, ANM, tfn 029 506 4207

 
Sivun alkuun