Hyppää sisältöön

Yliopistot yhteistyöhön: vauhtia terveysalan tutkimuslähtöisten yritysten kasvuun

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.2.2017 10.07
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto käynnistävät yhdessä kehitysohjelman, jonka tavoitteena on parantaa terveysalan tutkijoiden ja tutkimuslähtöisten yritysten kaupallistamisvalmiuksia ja rakentaa Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyistä, kasvavaa liiketoimintaa.

Suomi on kaukana maailman terveysalan päämarkkinoista, ja kansainvälisten kasvuyritysten osaajia on vähän. Suomen markkinat ovat edistykselliset mutta pienet, joten terveysalan yritysten on lähes poikkeuksetta tähdättävä globaaleille markkinoille jo perustamisvaiheessa.

Ensin tunnistetaan terveydenhoidon tarpeet, sitten kehitetään ratkaisuja

SPARK Finland -kehitysohjelma luo suomalaisille tutkijoille ja kliinikoille valmiudet rakentaa kilpailukykyistä ja kasvavaa liiketoimintaa Stanfordin yliopiston kehittämän SPARK-kaupallistamisprosessin ja kansainvälisen verkoston asiantuntijoiden kanssa. Kehittämisohjelma auttaa tutkijoita ja kliinisen hoitotyön ammattilaisia luomaan uusia ratkaisuja terveydenhoidon tarpeisiin. Lisäksi päämarkkinoilla toimivat asiantuntijat ja sijoittajat hiovat ohjelmassa mukana olevien kanssa tuotekehitys- ja liiketoimintataitoja alusta lähtien.

– SPARK luo uutta kulttuuria terveysteknologian ja life science -tutkimukseen, akateemiseen yrittäjyyteen ja tutkimuksen arvon jalostamiseen. Stanfordin yliopisto on paras mahdollinen kumppani, sillä se on tällä saralla ylivoimainen. Tämä yhteistyö on suomalaisille äärimmäisen arvokasta, sanoo Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen.

SPARK-opit lyhentävät olennaisesti kehittämiseen kuluvaa aikaa

–  SPARK on kehitysohjelma, jonka avulla kehitetään esimerkiksi diagnostiikkaa tai lääkkeitä aikaisempaa tehokkaammin. Kun esimerkiksi uuden lääkkeen kehityskaari on usein 15–20 vuotta, SPARKin tukemana saadaan alkupään useamman vuoden työ tehtyä kahden vuoden aikana. Näin päästään aiempaa nopeammin tutkimuksesta kliinisiin testeihin, pilotointivaiheeseen ja varsinaiseen kaupallistamiseen, kertoo Tampereen yliopiston vararehtori Seppo Parkkila.

– Suomessa on panostettu pitkäjänteisesti terveysalan koulutukseen, tutkimukseen , tutkimusinfrastruktuureihin ja tietovarantoihin. Meillä on hyvät lähtökohdat ottaa osuutemme kasvavista markkinoista.  Tavoitteenamme on että nyt alkava kehitysohjelma vauhdittaa 10-15 terveysalan tutkimuslähtöisen yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä, toteaa Pirjo Kutinlahti työ- ja elinkeinoministeriöstä.

SPARK-hanke on osa Health Capital Helsingin toimenpidekokonaisuutta, jolla parannetaan edellytyksiä life science- ja terveysteknologia-alan osaamispohjaiselle kasvulle uudistamalla toimintatapoja, jolla tutkimuksesta kehitetään liiketoimintaa ja lisätään yritysyhteistyötä. Health Capital Helsinki -allianssin perustajajäsenet ovat Helsingin kaupunki, Aalto-yliopisto, HUS ja Helsingin yliopisto. Terveysteknologian ja life science -alan kehittäminen on myös Tampereen yliopiston keskeinen painopistealue. Tampereen yliopistossa tehtävä lääke- ja biotieteiden tutkimus liittyy Tampereen teknillisessä yliopistossa tehtävään tekniikan tutkimukseen erityisesti näiden yliopistojen yhteisessä BioMediTech Instituutissa.

Kahden vuoden pilottivaiheen jälkeen (2017–2018) kehitysohjelma on tarkoitus laajentaa Helsingin ja Tampereen lisäksi myös muille korkeakoulupaikkakunnille. Euroopassa on Suomen lisäksi käynnissä SPARK-ohjelma Berliinissä.

Kehitysohjelma tukee terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian toimenpanoa sekä hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta. Näiden tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä tutkimustulosten kaupallistamiseksi sekä vauhdittaa uusien yritysten syntymistä myös terveysalalla.     

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti, TEM, p. 050 591 6607, [email protected]
Dekaani Risto Renkonen, Helsingin yliopisto, p. 029 4125110, [email protected]
Vararehtori Seppo Parkkila, Tampereen yliopisto, p. 040 190 1825, [email protected]
www.tem.fi/terveysala

Kuvassa:Hankkeen johtava asiantuntija Pasi Sorvisto (Health Capital Helsinki), Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen ja Tampereen yliopiston vararehtori Seppo Parkkila, Health Capital Helsingin projektitoimiston johtaja Tuula Palmén, TEM:n teollisuusneuvos Antti Valle, neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti sekä Berliinin SPARK-ohjelman vetäjä Craig Garner.