Hyppää sisältöön

Yritysvastuudirektiivin toimeenpano edellyttää kansallista valmistelutyötä Suomessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.5.2024 11.24
Tiedote
Kuvassa on punatiilinen energiantuotantolaitos korkeine savupiippuineen.

EU:n jäsenvaltioiden ministerit hyväksyivät yritysvastuudirektiivin kilpailukykyneuvostossa 24. toukokuuta. Neuvoston virallisen hyväksynnän jälkeen direktiivi allekirjoitetaan ja julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Jäsenmailla on direktiivin voimaantulon jälkeen kaksi vuotta aikaa saattaa uudet säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Yritysvastuudirektiivin toimeenpano edellyttää myös Suomessa uutta kansallista lainsäädäntöä. Sitä ryhdytään tekemään työ- ja elinkeinoministeriön johdolla yhteistyössä muiden keskeisten ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa. 

Direktiivissä säädetään yritysten huolellisuusvelvoitteesta, jonka mukaan yrityksillä on vastuu tunnistaa, estää, vähentää sekä lopettaa yrityksen sellaiset toimet, jotka aiheuttavat kielteisiä ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia. Vastuu ulottuu myös yritysten toimintoketjuun ja tytäryhtiöihin. Tiettyjen suurempien yritysten on myös laadittava suunnitelma liikestrategiansa yhdenmukaistamiseksi Pariisin sopimuksen tavoitteen kanssa, jolla ilmaston lämpeneminen rajoitettaisiin 1,5 asteeseen. 

Huolellisuusvelvoitteet koskevat ensimmäisenä suurimpia yrityksiä

Lainsäädännön toimeenpano on kolmiportainen, ja se toteutetaan viiden vuoden kuluessa. Toimeenpano alkaa kaikkein suurimmista yrityksistä. Huolellisuusvelvoitteet koskevat kolmen vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta yrityksiä, joilla on 5000 työntekijää ja 1500 miljoonan euron liikevaihto ja neljän vuoden kuluttua niitä yrityksiä joilla on 3000 työntekijää ja 900 miljoonan euron liikevaihto. Viiden vuoden kuluttua velvoitteet koskevat yrityksiä, joilla on 1000 työntekijää ja 450 miljoonan euron liikevaihto.

Lainsäädännöllä lisätään merkittävästi suurten yritysten vastuuta ja velvoitteita huolehtia mahdollisesti aiheutuvista haitallisista vaikutuksista niiden omassa sekä tytäryhtiöidensä ja liikekumppaniensa toiminnassa.

Yritysvastuudirektiiviä on valmisteltu pitkään. Euroopan komissio julkaisi 23.2.2022 ehdotuksen direktiiviksi yritysten huolellisuusvelvoitteesta, josta yleisimmin käytetään nimitystä yritysvastuudirektiivi.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Laura Pätsi, TEM, p. 0295 047 276
hallitussihteeri Sami Teräväinen, TEM, p. 0295 060 088