Hyppää sisältöön

Alustava kommentointi käyntiin rakentamiseen liittyvien päätösten tietomallista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 2.9.2021 16.29

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää varten ollaan laatimassa rakentamiseen liittyvien lupien tietomallia muun muassa rakentamislupapäätöksestä. Tietomallia voi kommentoida 1.-10.9.

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen käynnissä olevassa Ryhti-hankkeessa tuotetaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ). Sen tietovarantoihin tullaan kokoamaan suunnitelma- ja kaavatiedot sekä rakentamisen lupatiedot, joita säätelee uudistuva maankäyttö- ja rakennuslaki. Tietojärjestelmää varten ollaan laatimassa rakentamiseen liittyvien lupien tietomallia muun muassa rakentamislupapäätöksestä. Tietomallit tulevat ohjaamaan tiedot valtakunnallisesti yhteentoimiviksi ja sujuvoittamaan näin tietojen käyttöä.

Takana on intensiivinen työpajakierros, jossa on hahmoteltu rakentamislupapäätöksen tietomallia yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Työ on edennyt nyt vaiheeseen, jossa vuorossa on tietomallin alustava kommentointi.

”Olemme järjestäneet kaksi intensiivistä työpajaa, jossa olemme pyrkineet täsmentämään mitä tietoja tietomalliin tarvitaan. Sidosryhmien panos on ollut keskeistä työn kannalta”, kertoo projektipäällikkö Kai Niemeläinen Sitowiseltä.

Työpajoissa on keskitytty tunnistamaan eri sidosryhmien tarpeita tietomalliin liittyen sekä selvitetty tietosisältövaatimuksia.

”Määrittelytyön aikana on noussut esiin, että sidosryhmillä on erilaisia tarpeita käsitteiden ja määritysten tarkentamiseen, esimerkiksi rakennusten purkamiseen liittyvissä asioissa. Määrittelytyö onkin vaatinut työryhmältä myös käsitteiden soveltamista, sillä tarkat määritteet puuttuvat”, Niemeläinen kertoo.

Työn taustalla on toiminut esimerkiksi Ryhti-projektin määrittelytyö, jossa määritetään RYTJ:n tietomallia. Projekteja edistetään samanaikaisesti ja niiden yhteensovittaminen vaatii kahdelta työryhmältä tiivistä yhteistyötä. Tärkeää on myös ollut ensimmäisen vaiheen sidosryhmätyöpajoista saatu ymmärrys eri toimijoiden ja sidosryhmien tarpeista.

Alustavan kommentointikierroksen tavoitteena on vahvistaa, että työpajoissa esiin tulleet asiat on tietomallityössä otettu huomioon. Lisäksi halutaan varmistaa, että tietomalli vastaa rakentamislupapäätöksen vaatimuksiin ja tietomallissa on riittävällä tasolla huomioitu myös maisematyö-, poikkeamis- ja purkamisluvan sekä näihin liittyvien jatko- ja muutoslupien päätöstietojen käsittely.

Ensimmäisessä kommentointivaiheessa alustava tietomalli on nähtävillä Miro-alustalla, jossa sitä voi kommentoida suoraan alustalle. Lopullinen tietomalli laaditaan Yhteistoimivuusalustan Tietomallit-työkaluun. Lisäksi työstä voi esittää alustavassa kommentointivaiheessa kysymyksiä Ota kantaa-alustalla. Alustavan kommentoinnin jälkeen työ etenee katselmointivaiheeseen, jota seuraa varsinainen kommentointikierros.

Työhön pääsee vaikuttamaan Miron kautta tai Ota kantaa -palvelussa. Kommentointiaika on 1.-10.9.2021.

Lisätiedot

Projektipäällikkö
Kai Niemeläinen, Sitowise
[email protected]
 
Anssi Hänninen

erityisasiantuntija
ympäristöministeriö
[email protected] (huom. sähköpostiosoitteemme muuttuvat 6.9.2021 alkaen muotoon @gov.fi)

YM019:00/2020