Hyppää sisältöön

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä uudistaa tapaa käyttää kaavoitus- ja rakennustietoja
Digitaalisella tiedolla kestävää elinympäristöä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2021 8.13
Tiedote

Kaavoituksessa ja rakentamisen luvissa syntyvien tietojen käyttö muuttuu. Vuonna 2024 otetaan käyttöön rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, joka kokoaa tiedot yhteen valtakunnallisesti yhteentoimivassa ja koneluettavassa muodossa.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä tulee tarjoamaan ajantasaiset tiedot koko maasta. Järjestelmän merkittävimpiä käyttäjiä ovat tietoa tuottavat kunnat. Siitä hyötyvät myös valtion virastot ja yksittäiset rakennuksen omistajat ja luvan hakijat sekä kaavoitusta seuraavat asukkaat.

Muutos ei vaikuta tiedontuotannon vastuisiin, vaan kunnat vastaavat jatkossakin kaavoituksesta ja luvituksesta. Jatkossa kaavoituksessa ja rakentamisen luvissa käytetään yhteisesti määriteltyjä tietomalleja, joiden avulla tiedosta tulee yhteentoimivaa ja se voi liikkua sujuvasti organisaatiosta toiseen.

Valtakunnallinen tietojärjestelmä keventää tiedonhallintaa

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ansiosta tietoa ei tarvitse jatkossa tallentaa useaan paikkaan. Viranomaisten yhteistyö paranee: Ajantasainen tieto liikkuu sujuvammin valtion viranomaisten ja kuntien välillä ja manuaalinen tiedon käsittely vähenee.

Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2024 uudesta tietojärjestelmästä saadaan rakentamisen lupatietoja, tietoa rajoituksista sekä erilaisten kaavojen tietoja. Tietojärjestelmä ja sen käyttömahdollisuudet laajenevat ensimmäisen vaiheen jälkeen. Ensivaiheessa tiedot tulevat painottumaan sellaisiin, joita julkishallinto tarvitsee lakisääteisessä toiminnassaan. Tiedon avulla voidaan tuottaa entistä parempia julkisia palveluita ja kehittää monenlaista yritystoimintaa.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää rakentava Ryhti-hanke sisältyy Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen, SYKE:n hankkeen budjetti vuosille 2020–2024 on 19,6 miljoonaa euroa. Valtakunnallinen investointi maksaa itsensä takaisin, kun tieto on paremmin saatavissa ja tiedon laatu paranee.

Miten muutos etenee?

Suomen ympäristökeskus on nyt saanut päätökseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän määrittelyn, jossa rajataan ensimmäisessä vaiheessa mukana olevat tiedot ja kuvataan tiedon liikkuminen ja yhteydet muihin tietojärjestelmiin. Tämän määrittelyn pohjalta SYKE hankkii vuonna 2022 järjestelmän toteutuksen. Samalla valmistellaan uutta tietojärjestelmää koskevaa lakia, joka limittyy yhteen uudistuvan maankäyttö- ja rakennuslain kanssa. Lakien on tarkoitus astua voimaan vuonna 2024. Tuolloin myös tietojärjestelmän ensimmäinen versio on otettavissa käyttöön.

Digitalisaatio muuttaa tapaa hallita, tuottaa ja hyödyntää rakennetun ympäristön tietoa. Ryhti-hanke on tunnistanut eri hallinnonaloilla kymmeniä hankkeita, joilla on riippuvuus rakennetun ympäristön tietojen liikkumiseen. Yhteistyöllä on varmistettava, että muutos on tehokas, digiturvallinen ja reilu.

Alkuvaiheessa muutos tulee vaatimaan lisätöitä kunnissa. Osa niistä on jo digitalisoinut järjestelmiään pitkälle. Ryhti-hanke tekee tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa ja tarjoaa tukipalveluita, jotta kaikki Suomen kunnat pääsevät mukaan.

Lisätiedot

Juhana Rautiainen (17.12.2021 asti)
ohjelmapäällikkö
ympäristöministeriö
[email protected]
​​​​​​​p. 0295 250 075

Jemina Suikki
Eritysasiantuntija
ympäristöministeriö
​​​​​​​[email protected]
p. 0295 250 345

Päivi Malmi
hankepäällikkö
Suomen ympäristökeskus
[email protected]
p. 050 375 7114