Hyppää sisältöön

Kysely KuntaGML-skeemojen käyttäjille
KuntaGML-skeemat päivitetty – vastaa kyselyyn sen ja rakentamisen lupien tietomallin käytöstä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2021 11.32
Uutinen

Monessa kunnassa on käytössä KuntaGML-skeemat, joiden kautta muun muassa rakennuslupien tiedot ovat sisällöllisesti ja teknisesti yhteentoimivia. KuntaGML-skeemojen suurempaa päivitystä muun muassa teknologiavalintojen kannalta on kuitenkin toivottu. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää (RYTJ) valmisteltaessa on laadittu uusi rakentamisen lupien tietomalli, jota tullaan hyödyntämään tulevassa tietojärjestelmässä. Ympäristöministeriö (YM) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) selvittävät, minkälaisia vaikutuksia KuntaGML-skeemojen mahdollinen korvaaminen RYTJ:n tietomalleilla aiheuttaisi.

Osana tätä selvitystä YM ja SYKE järjestävät kyselyn KuntaGML-skeemojen käyttäjille. Vastauksia toivotaan kuntien rakennusrekisterien operaattoreilta. Kysely on auki marraskuun loppuun asti.

Kyselyssä kerätään taustoja, tarpeita ja päivitysresursseja tahoilta, jotka hyödyntävät KuntaGML-skeemoja tällä hetkellä. Tarkoituksena on kartoittaa rakennusvalvonnan KuntaGML-skeemojen muuttamisen mahdollisuuksia Yhteentoimivuusalustalle laaditun rakentamisen lupien tietomallin mukaiseksi. Myös muista KuntaGML-skeemoista halutaan kerätä palautetta. Kyselyvastausten avulla tarkennetaan mahdollisen KuntaGML-muutosprosessin määrittelytyön aikataulua. Niitä hyödynnetään myös RYTJ:n määrittelyssä ja käyttöönotossa sekä prosessien muutoshallinnan ja tukitoimien resursoinnissa.

KuntaGML-skeemat päivitetty

Ympäristöministeriö piti 10.11.2021 KuntaGML-skeemojen käyttäjille työpajan, jossa esiteltiin lokakuussa valmistuneen KuntaGML-skeemojen päivitystyön tulokset. Tuolloin todettiin, ettei uusia päivitystarpeita malliin tällä hetkellä ole.

Päivitetyt KuntaGML-skeemat on viety seuraaviin osoitteisiin

Sisällöllisesti uusia skeemaversioina ovat

  • KuntaGML Rakennusvalvonta 2.2.5
  • KuntaGML Poikkemispäätös ja suunnittelutarveratkaisu 2.2.5
  • KuntaGML Yhteiset 2.1.10

Muista KuntaGML-skeemoista (yhteensä 43 kpl) on tehty uudet versiot, joista on viittaus uusimpaan KuntaGML Yhteiset 2.1.10 -skeemaan.

Lisätietoja

Anssi Hänninen (KuntaGML-päivitys, tietomallit)
erityisasiantuntija
[email protected]
p. 050 516 7993

Tuija Pakkanen (kysely)
erityisasiantuntija
[email protected]
p. 050 471 0891