Hyppää sisältöön

Miten tieto liikkuu – rakennetun ympäristön tietojärjestelmän yhteydet muihin tietoihin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2021 14.53

Osana rakennetun ympäristön tietojärjestelmän määrittelyä on tarkasteltu yhteyksiä, joita uudella järjestelmällä on olemassa oleviin tietovarantoihin. Näitä on erityisesti kunnissa ja maakuntien liitoissa. Paljon yhteyksiä on myös valtakunnallisia järjestelmiä ylläpitävissä virastoissa, kuten Digi- ja väestötietovirasto, Maanmittauslaitos ja Verohallinto.

Tulevaan järjestelmään tarvitaan lukuisia yhteyksiä, joiden luominen järjestelmien välille on usein työlästä. Myös toimintatapojen muuttaminen ja sisältöjen sovittaminen yhteen vaativat huomiota. Kehitystä ja käyttöönottoa vaiheistetaan, jotta eteneminen olisi sekä toteuttamisen että tulevien käyttäjien kannalta riittävän ketterää.

Järjestelmän merkittävimpiä käyttäjiä ovat tietoa tuottavat kunnat. Siitä hyötyvät myös valtion virastot ja yksittäiset rakennuksen omistajat ja luvan hakijat sekä kaavoitusta seuraavat asukkaat.   

Käyttäjän kannalta mielenkiintoisia kysymyksiä ovat esimerkiksi käyttöoikeudet ja tietosisältöjen päivittyminen. Kaikkia tietoja ei voida jakaa rajoituksetta, vaan käyttöoikeuksien avulla voidaan rajata pääsy vain tarvittaviin tietoihin ja oikeuksiin. Tietosisältöjen päivittymisen kannalta keskeistä on ensisijaisesti tarjota uusinta tietoa, mutta kehityksessä on huomioitu myös mahdolliset tarpeet päästä käsiksi aiempiin tietoihin ja tiedon eri versioihin.

Jatkossa tarvittavat tiedot viedään valtakunnalliseen tietovarantoon yhteisesti määritellyssä koneluettavassa muodossa. Vieminen tapahtuu joko lataamalla tai rajapinnan kautta. Tavoitteena on, että toiminto ei aiheuta lisätyötä tiedon toimittajalle, vaan tiedon siirto olisi joko täysin tai lähes automaattista. Tietojen tuottaja, kuten kunta, on vastuussa niiden ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta eli niiden ylläpitämisestä. Kunta voi jatkossakin halutessaan pitää samat tiedot omissa järjestelmissään ja jakaa niitä esimerkiksi omien rajapintojensa kautta.

Yhteyksien eli integraatioiden määrittelyssä on ratkaistu, kumpi tarjoaa rajapinnan tietojärjestelmään saapuvalle tiedolle, ja kumpaan suuntaan tieto siirtyy. Lisäksi on alustavasti määritelty rajapinnan teknisiä ominaisuuksia ja liikkuvan tiedon muotoa. Pääosin rakennetun ympäristön tietojärjestelmä ei hae tietoja tiedon tuottajan varannoista, vaan tiedon tuottajat vastaavat tiedon toimittamisesta rajapintaan. Täysin automaattinen tiedonsiirto edellyttää edistyneitä teknologisia ratkaisuja myös tiedon tuottajan taholla.

Alkuvaiheessa muutos tulee vaatimaan lisätöitä tietoa tuottavissa kunnissa. Osa niistä on jo digitalisoinut järjestelmiään pitkälle. Ryhti-hanke tekee tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa ja tarjoaa tukipalveluita, jotta kaikki Suomen kunnat pääsevät mukaan.

Lisätiedot

Päivi Malmi
Hankepäällikkö
[email protected]
p. 050 3757 114

Jemina Suikki
Eritysasiantuntija
[email protected]
p. 0295 250 345