Hyppää sisältöön

Neuvottelut muovisaastumista estävästä sopimuksesta etenivät Pariisissa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.6.2023 6.31
Tiedote

Kansainvälistä muovisopimusta koskevat neuvottelut päättyivät 2.6. Pariisissa. Kokouksen tulokset täyttivät pääosin Suomen ja EU:n tavoitteet. Neuvotteluissa päästiin jo käsittelemään tulevan sopimuksen sisältöä, ja marraskuussa järjestettävän seuraavan neuvottelukierroksen pohjaksi tullaan laatimaan ensimmäinen luonnos sopimustekstistä.

Neuvottelukomitean seuraava kokous järjestetään Nairobissa Keniassa marraskuussa 2023. Ensimmäinen sopimusluonnos auttaa rajaamaan sopimuksen soveltamisalaa ja siihen sisällytettävien velvoitteiden laajuutta. YK:n ympäristökokouksen (UNEA) määräaika sopimusneuvottelujen loppuun saattamiselle on vuoden 2024 loppu.

Pariisin neuvottelujen pohjaksi oli koottu jäsenmaiden ehdotuksia toimiksi, jotka kattavat koko muovin elinkaaren tuotannosta jätehuoltoon. 

”Neuvotteluissa tuli selvästi esiin maiden väliset näkemyserot muovisopimuksen soveltamisalasta ja velvoitteista, joten edessä on vielä paljon haastavia neuvotteluita”, pääneuvottelija, neuvotteleva virkamies Tuulia Toikka ympäristöministeriöstä sanoo. 

Jäsenmaiden näkemykset erosivat sen suhteen, miten laajasti keinojen tulisi kattaa muovin koko elinkaari. Esimerkiksi EU haluaa vaatimuksia kestävälle tuotesuunnittelulle ja toimia tiettyjen muovien ja muovituotteiden tuotannon rajoittamiseksi. Osa maista puolestaan keskittyisi lähinnä muovisaastumisen ja roskaantumisen ehkäisemiseen. Sen sijaan muovituotteiden jätehuollosta, lajittelusta ja kierrätyksen kehittämisestä löytyi yhteisymmärrystä maiden kesken. Suuri osa maista haluaa myös rajoittaa ongelmallisten ja vältettävissä olevien muovituotteiden ja mikromuovien valmistusta ja mikromuovien päästöjä ympäristöön. 

EU:n tavoite käynnistää istuntojen välistä asiantuntijatyötä ei kuitenkaan toteutunut neuvotteluissa. Osapuolet voivat kuitenkin toimittaa hallitustenvälisen neuvottelukomitean sihteeristölle näkemyksiään kysymyksistä, joista kokouksessa ei ehditty keskustella. Sihteeristö laatii kysymysten pohjalta raportin, jota käsitellään Nairobin neuvotteluja edeltävässä valmistelevassa kokouksessa.

Neuvotteluihin 29.5.-2.6 osallistui edustajia160 YK:n jäsenvaltiosta ja sidosryhmistä, kuten järjestöistä ja yksityiseltä sektorilta sekä tutkijoita. 

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Tuulia Toikka, [email protected], p. 0295 250 297

Neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg, [email protected], p. 0295 250 059