Hyppää sisältöön

OmaRakennus näyttää miten rakennetun ympäristön tiedot tulevaisuudessa yhdistyvät

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2022 14.56
Uutinen
Karttakuva Vaasan keskustasta

OmaRakennus havainnollistaa, mitä tietoa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään on tulossa. Sen tarkoituksena on koota erilaisia rakennusta, kiinteistöä ja sen ympäristöä kuvaavia tietoja nähtäville. Palvelun demo-versio on käytettävissä ja sen avulla voi pohtia, miten hyödyntää tulevaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmää ja yhteentoimivia tietomalleja.

”Demo havainnollistaa, miten eri lähteistä tulevat tiedot voidaan koota yhteen ja mitä tietoa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään on luvassa. OmaRakennuksen toivotaan auttavan niitä, jotka kehittävät erilaisia palveluja ja jatkosovelluksia rakennetun ympäristön tiedoista. Ajatuksena on näyttää, mitä eri olemassa olevat ja tulevat kansalliset tietovarannot käytännössä pitävät sisällään sekä herättää katsojassa ideoita siitä, minkälaisia mahdollisuuksia ne voisivat tarjota. Demo palvelee erityisesti niitä, jotka eivät tavallisesti lue tietomallikaavioita”, ympäristöministeriön Ryhti-hankkeen erityisasiantuntija Tuija Pakkanen sanoo.

OmaRakennus-demon eräänlaisena teknisenä esikuvana on AuroraAI-hankkeessa rakennettu OmaElämä-demoportaali, jossa kehitetään tapoja vähentää omaisen kuolemaan liittyvää byrokratiaa.

”OmaElämä-demossa ideana on, että jokaisella kansalaisella olisi elämässään oma sovellus, joka koostuisi kokoelmasta erilaisia ohjelmointirajapintoja. Niistä voisi katsoa omistuksensa, sukulaissuhteensa, perukirjansa, verotuksensa, tulonsa ja työhistoriansa. OmaRakennuksessa on meillä ollut vastaava idea, mutta keskiössä on henkilöiden sijaan rakennukset ja alueidenkäyttö. Niihin liittyviä tietoja tuodaan näkymään eri viranomaislähteistä”, Pakkanen selventää.

”Kaikki Oma-demot soveltavat Digi- ja väestötietoviraston yhteentoimivuusalustaa, ja rajapinnat muodostetaan hyödyntäen sinne laadittuja tietomalleja. Demosta löytyy listattuna myös ohjelmointirajapintoja tietolähteisiin, esimerkiksi rakennus- ja huoneistorekisteriin, verohallinnon rakennustietoihin ja kiinteistöjärjestelmiin”, Pakkanen kertoo.

Demon aineistot ovat esimerkkejä, eivät aitoa materiaalia. Rakennusaineisto on tuotettu demotestausta ja kehittämistä varten. Demossa näkyvät Espoon ja Valkeakosken tietomallimuotoiset kaava-aineistot ovat myös testiaineistoa, jotka tosin pohjautuvat oikeaan, voimassa olevaan kaavaan. Kaavan testiaineiston on tuottanut Gispo Oy.

OmaRakennuksen toiminnallisuudet ovat toistaiseksi rajatut, ja demoa kehitetään edelleen. Tarkoituksena on, että demo valmistuisi tammikuussa 2023, ja sieltä olisi nähtävillä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietosisällöt.

Ketterää kokeilua ja toimintatapojen kehittämistä

Ohjelmistokehityksessä puhutaan hiekkalaatikoista. Ne ovat todellisista järjestelmistä eristettyjä testiympäristöjä, jossa ohjelmistoja voi testailla ketterästi.

”Muutama vuosi sitten Verohallinnossa havaittiin, että viranomaisten on hankala soveltaa asiakkaita auttavia, uusiin teknologioihin perustuvia tuoreita ideoita. Kynnys luoda uusia toimintatapoja uusilla ohjelmistoilla oli korkea. Kun halutaan tehdä yhteistyötä relevantteja palveluita tarjoavien sidosryhmien kanssa, tarvitaan kuitenkin kokeilemista matalalla kynnyksellä. Siispä avasimme pilvialustaan tilin, joka on neutraali ja avoin kaikille viranomaisille”, Mikael af Hällström sanoo. Hän toimii Verohallinnossa MiniSuomi-innovaatioekosysteemin vetäjänä.

”OmaRakennus on hyvä esimerkki ketterästä kokeilemisesta. Ympäristöministeriö lähestyi idealla, jossa rakennus- ja kaavatietojen tuomista ja yhdistämistä eri lähteistä voisi testata ja esitellä. Tämä on hyvin kustannustehokas tapa toimia”, af Hällström kertoo.

”Kokeilujen tarkoituksena on haastaa olemassa olevaa lainsäädäntöä. Hiekkalaatikon avulla voidaan esitellä uusia toimintatapoja ja todistaa niiden toimivuutta, mikäli lainsäädäntöä muutettaisiin. MiniSuomi antaa siis mahdollisuuden näyttää konkreettisesti, mikä olisi mahdollista toteuttaa teknisesti”, af Hällström sanoo.

Ryhti-muutostuki käyttää demoa kuntatapaamisissa

DigiFinland Oy:n kunnille suunnattu Ryhti-muutostuki on jo käyttänyt OmaRakennus-demoa eri tilaisuuksissaan.

”Demon avulla olemme näyttäneet kuntien asiantuntijoille, miten rakennetun ympäristön tietojärjestelmään liittyvä asiat voidaan toteuttaa, kun se aikanaan otetaan käyttöön – mitä se tulee pitämään sisällään ja miltä lopputulos voisi näyttää”, DigiFinlandin asiantuntija Konsta Kuorikoski kertoo.

”OmaRakennus tuo hyviä esimerkkejä siitä, miten tiedot kytkeytyvät toisiinsa. Se osoittaa myös hyötyjä, joita tietojärjestelmä tuo vaikkapa kaavoitukseen. Demon avulla saamme myös kerättyä arvokasta palautetta ja näkökulmia asiantuntijoilta tulevan tietojärjestelmän kehityskohteista. Näin voimme tunnistaa mahdolliset epävarmuudet sekä kysymykset ja löytää niihin vastauksia”, Kuorikoski jatkaa.

”Vaikka demo on vielä kehitysvaiheessa, olemme voineet osoittaa kunnille esimerkkien myötä, miksi alueidenkäytön ja rakentamisen tiedot halutaan tietojärjestelmään tietomallimuodossa – muun muassa miten rakennustunnuksella saadaan haettua rakennukseen liittyvät tiedot eri järjestelmistä samaan näkymään”, Kuorikoski toteaa.

OmaRakennus-testiprojekti alkoi vuonna 2021 ympäristöministeriön Ryhti-hankkeen vetämä. Sen tuloksena on loppukesästä syntynyt ensimmäinen demoversio. Demon toteuttajana toimii Verohallinto. OmaRakennus on osa kansallisen tekoälyohjelman AuroraAI:n verkostoa ja yksi MiniSuomi-innovaatioekosysteemin kokeiluista.

Lisätiedot

Tuija Pakkanen
​​​​​​​erityisasiantuntija
p. +358 295 250 155
​​​​​​​[email protected]