Hyppää sisältöön

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän määrittelyn toteuttaja on valittu

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2021 15.47
Uutinen

Suomen ympäristökeskus SYKE haki tekijää uuden rakennetun ympäristön tietojärjestelmän vaatimusmäärittelylle. Kilpailutus koski tietojärjestelmätyön vaihetta, jossa määritellään vähimmäisvaatimukset, joiden mukaan tietojärjestelmä tullaan rakentamaan.

Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö tiedottavat

Tarjouspyyntöön tuli määräaikaan mennessä kahdeksan tarjousta, jotka olivat monipuolisia ja laadukkaita. Vaatimusmäärittelyn toteuttajaksi valittiin Ramboll Finland Oy, jonka kanssa samaan MaRAGotIT-ryhmään kuuluvat Gravicon Oy, Ubigu Oy ja Gofore Oyj.

Vuoden 2021 aikana toteutettavassa vaatimusmäärittelyssä tuotetaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän vähimmäistoteutuksen hankinnassa tarvittavat dokumentit. Työssä määritellään tulevan järjestelmän rakenteet eli se, mitä tietoa sen kautta on saatavilla ja miten tieto liikkuu eri järjestelmien välillä. Työtä ohjaavat SYKE ja ympäristöministeriö. Se tehdään yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja mukaan kutsutaan laajasti kuntien ja maakuntien liittojen sekä eri hallinnonalojen asiantuntijoita.

Nyt käynnistyvän määrittelyn avulla rakennetaan käyttäjien tarpeita palveleva ratkaisu rakennetun ympäristön tietojen hallintaan vuosina 2020-2023. Valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä luo perustan rakennetun ympäristön digitalisaatiolle ja uusille digitaalisille palveluille.

Tietojärjestelmään kootaan saataville kaavoituksessa ja rakentamisen lupien käsittelyssä syntyvät tiedot yhtenäisessä muodossa. Uudistuksesta hyötyvät sekä tiedon tuottajat että sen käyttäjät. Tavoitteena on keventää ja selkeyttää tiedonhallintaa: tiedot kerätään vain yhden kerran, sovitussa muodossa yhteiseen valtakunnalliseen tietojärjestelmään, jossa ne ovat ajantasaisina ja luotettavasti saatavilla.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Päivi Malmi, [email protected], p. 050 3757 114
Erityisasiantuntija Tuija Pakkanen, [email protected], p. 050 4710 891