Hyppää sisältöön

Automatisointi parantaa rakennusvalvonnan toimintaa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.4.2023 11.25

RAVA3Pro-hanke kehittää ja tehostaa kuntien rakennusvalvonnan lupaprosesseja automatisoimalla manuaalista työtä. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Aarno Alanko pohtii myös tulevaisuutta, esimerkiksi tekoälyn mahdollista käyttöä kaupunkikuvan tarkastelussa.

Helsingin kaupungin johtama RAVA3Pro-hanke on ollut käynnissä syyskuusta 2021. Hankkeen tavoitteena on kehittää edelleen kuntien rakennusvalvonnan sähköisiä lupaprosesseja ja prosessien automatisointia. Hankkeen avulla pyritään vähentämään rakennusvalvojien manuaalista työtä, niin että he voivat keskittyä valvonnassa olennaisiin, harkintaa vaativiin työvaiheisiin.

”Pyrimme tehostamaan ja tarkentamaan rakennusvalvonnan työtä prosessia automatisoimalla”, kertoo hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Aarno Alanko. Alanko työskentelee yksinkönpäällikkönä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalla rakennusvalvonnassa.

Hankkeessa tehdään vakiointityö tietomallin rakentamiseksi, jotta perustietojen järjestelmäsiirrot saadaan automatisoitua. Lisäksi luodaan tarkastussäännöstöjä, joiden avulla selkeät, numeraalisten säädöstöjen pohjalta tehtävät tarkastukset saadaan määritellyissä käyttötapauksissa automatisoitua. Käytännössä säännöissä yksinkertaisesti määritellään, mitä ”koneen” tulee tarkastaa. Vaikka hankkeessa ei vielä hyödynnetä tekoälyä, on se ollut puheenaiheena.

”On ollut puhetta pitkän aikavälin visiona, voisiko keinoäly oppia esimerkiksi kaupunkikuvallista tarkastelua. Se siis voisi arvioida millainen rakennus sopisi mihinkin sijaintiin. Poikkeamia toki on aina, mutta voisiko tekoäly oppia esimerkiksi estetiikkaa”, Alanko pohtii.

Taustalla alan digitalisaatio sekä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietomallit

RAVA3Pro-hankkeen taustalla vaikuttavat kiinteistö- ja rakentamis- eli KIRA-alan digitalisaation kehittyminen 2000-luvun alusta alkaen. Tuo työ johti muun muassa rakennetun ympäristön sähköisen lupa-asioinnin Lupapiste-palvelun syntymiseen.

”Tietomalleja on suunnittelupuolella käytetty jo vuosikymmenien ajan. Rava3Pro-hankkeen käynnistämiseen vaikutti myös hyvät kokemukset aiemmista digi-hankkeista, joihin liittyen tietomalleja testattiin myös Helsingissä. Lisäksi vuonna 2025 voimaan astuvaan rakennuslakiin tulevat muutokset vauhdittivat hanketta”, Alanko taustoittaa.

RAVA3Pro-hanke pyrkii parantamaan kuntien valmiuksia käyttää tietomalleja rakennusvalvontatyön apuna.

”Kunnat tulevat jatkossa syöttämään rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (Ryhti) tietoja. Tietojärjestelmää koskevan lain tavoitteena on, että tieto saadaan vähimmäismääritysten mukaan vakioituna järjestelmään ja tietojen käsittely automatisoitua. Myös tuleva rakentamislaki määrittelee, että rakentamisluvat haetaan jatkossa tietomallimuotoisella suunnitelmalla tai muutoin koneluettavassa muodossa”, Alanko selventää.

Reilu kaksivuotinen hanke päättyy lokakuussa. Tarkoituksena on saada vähintään lain vaatimat asiat katettua hankkeen aikana.

”Haluamme ehtiä työskentelemään tietomallien kanssa mahdollisimman tarkasti ja paljon. Automatisointi jatkuu toki hankkeen jälkeenkin. Esimerkiksi kuntalaisille tarjottavien kolmiulotteisten (3D) kaupunkinäkymien tiimoilta on paljon ajatuksia, ja myös miten saisi rakentamisen prosessia ja esimerkiksi kaupunkimittauksen työtä sujuvoitettua. Mutta nämä jääkööt tuleviin hankkeisiin”, Alanko toteaa.