Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Statsrådet godkänner Salla nationalpark

Miljöministeriet
10.6.2021 13.15
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag vid sitt sammanträde överlämnat en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om Salla nationalpark. Nationalparken ska inrättas på det statsägda naturskyddsområdet i Sallatunturi i Salla kommun. Salla nationalpark blir Finlands 41:a nationalpark. Avsikten är att lagen om Salla nationalpark ska träda i kraft i år.

”Nationalparker tryggar den biologiska mångfalden i vår natur och erbjuder möjligheter till fantastiska naturupplevelser. På det område som föreslås bli Salla nationalpark möter de natursköna gamla skogarna, myrarna och omfattande skogklädda höjderna en imponerande kanjon. Området är tillgängligt med kollektivtrafik, vilket betyder att nationalparken också främjar hållbar turism. Under denna regeringsperiod har vi mer än fördubblat naturvårdsfinansieringen. På detta sätt har vi bland annat sörjt för de nuvarande nationalparkerna och möjliggjort en utvidgning av nätverket av nationalparker”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Till den nationalpark som föreslås hör cirka 9 983 hektar land- och vattenområden som ägs av staten. Den del av Sallatunturi naturskyddsområde som inte omfattas av nationalparken förblir ett skyddsområde och det får namnet Rämiäjänkä naturskyddsområde. 

Vackra skogklädda höjder och gammal skogs- och myrnatur

Det område som föreslås bli nationalpark är särskilt ett område för gamla skogar, synnerligen representativa myrar, åsar samt markformer som formats av istiden och erosionen. Iso Pyhätunturi och Pieni Pyhätunturi öppnar vyer till det omkringliggande fjällandskapet. I Kaunisharju växer på cirka 300–400 meters höjd naturskogar i olika åldrar och över 200 år gamla grandungar som skadats av upplega.

Höjdskillnaderna i området ökar den imponerande ställvis till och med 250 meter djupa kanjonen Aatsinginhauta, på vars botten och sluttningar det förekommer särskilda koncentrationer av hotade arter. I området växer till exempel starkt hotad kritporing och strimticka samt kamtuffmossa och liten hornflikmossa. På dolomitklipporna i Könkäänmaa som är nära anslutna till Aatsinginhauta förekommer också särskilt betydande förekomster av mossarter i kalkberg. 

Nationalparken skapar möjligheter för hållbar turism

Nationalparken ökar områdets dragningskraft som natur- och kulturresemål och öppnar upp nya möjligheter för hållbara turistnäringar samt för närområdessamarbete i naturturism mellan nationalparkerna i Nordöstra Österbotten och skyddsobjekten i Rysslands närområde. Att området är lättillgängligt med kollektivtrafik främjar hållbar och koldioxidsnål turism. Utvecklandet av rastplatserna, rutterna och skyltarna förbättrar förutsättningarna för rekreation och skyddar också områdets natur mot slitage.

Inrättandet av parken bedöms öka antalet besökare i området avsevärt. För att garantera säkerheten för nationalparkens besökare och för att främja skyddet av arterna föreslås det vissa ändringar i de nuvarande jaktarrangemangen. Kommuninvånarna behåller sin fria jakträtt i största delen av nationalparksområdet. Tillståndspliktig jakt begränsas inom nationalparksområdet, men de omfattande jaktmöjligheterna kvarstår på statsägd mark utanför nationalparken. För att garantera besökarnas säkerhet ska jakt med undantag för älgdrev vara förbjuden i närheten av Salla turistcentrum. På begäran av miljöministeriet beredde Salla kommun och Salla jaktvårdsförening ett förslag till ett område där jakt av säkerhetsskäl bör begränsas i nationalparken. Området för jaktbegränsning har tagits in i lagförslaget i enlighet med de lokala aktörernas förslag.

Mer information

Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, [email protected]
Jukka-Pekka Flander, miljöråd, tfn 0295 250 064, [email protected]

 
Sivun alkuun