Hyppää sisältöön

Yhteistyötä tiivistetään kunnille suunnatuilla tukipalveluilla

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2021 14.14

Ryhti-hankkeen tavoitteena on tehdä rakennetun ympäristön tiedonhallinta mahdollisimman sujuvaksi. Tavoite saavutetaan ainoastaan tekemällä yhteistyötä eri tahojen kesken. Uusi valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä tuo muutoksia kaikille tietojen käyttäjille ja erityisesti niiden tuottajille kunnissa. Osana tietojärjestelmän käyttöönottoa uudistuu tapa hallita, käsitellä ja hyödyntää kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa syntyvää tietoa. Uudenvuoden lupauksena Ryhti-hanke aikoo lisätä vuorovaikutusta ja yhteistä kehittämistä kuntien kanssa sekä tarjota kunnille entistä tarkempaa tietoa hankkeesta.

Kuntiin kohdistuu monia muutospaineita. Valtiolla on käynnissä useita laki- ja kehittämishankkeita, jotka vaikuttavat kuntiin. Kuluvan vuoden aikana teimme tarkastelun Ryhti-hankkeen vaikutuksista muiden hallinnonalojen hankkeisiin. Työssä tunnistimme yli 50 käynnissä olevaa hanketta, joilla on riippuvuus rakennetun ympäristön tietojen liikkumiseen. Huomioimalla nämä riippuvuudet voidaan yhtenäistää työtä, säästää resursseja ja tarjota kootumpaa tietoa tulevista muutoksista kunnille.

Tänä vuonna Ryhti-hanke on keskittynyt määrittelemään tiedon yhtenäistä muotoa, tietomalleja ja itse tietojärjestelmää. Lisäksi on selvitetty ylläpitokustannuksia yhdessä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Työ on tuottanut arvokasta tietoa vuonna 2022 käynnistyvään, kunnille suunnattuun tukipalveluun. 

Palvelulla tuemme kuntia ja maakuntien liittoja tietorakenteiden ja toimintatapojen muutoksessa sekä uuden tietojärjestelmän käyttöönotossa. Haluamme kehittää palvelua yhdessä kuntien kanssa, jotta se myös palvelisi kaikkia Suomen kuntia mahdollisimman hyvin. Kunnilla on paljon kehittyneitä käytäntöjä ja järjestelmiä, joiden oppeja voidaan hyödyntää ja skaalata. Seuraamme tarkasti myös valtiovarainministeriön rahoittamia kuntien digihankkeita. Ryhdin muutostuesta tarkempaa tietoa on saatavilla tulevan vuoden alkupuolella.  

Muutos onnistuu yhdessä – Ryhti-hankkeen kuntatapaaminen 20.1.

Ryhti-hanke kutsuu kuntien edustajat 20.1.2022 klo 13–15 keskustelemaan yhteistyöstä ja kuntien tarvitsemasta tuesta. Tule mukaan vaikuttamaan ja kerro, minkälaista tukea rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönotto ja uusiin toimintatapoihin siirtyminen kaipaavat.  

Vuonna 2022 käynnistyvät kunnille ja maakuntien liitoille tarjottavat tukipalvelut. Tilaisuudessa kerrotaan tukikokonaisuuden valmistelusta, ja työhön pääsee osallistumaan myöhemminkin alkuvuoden aikana.

Lisätiedot

Jemina Suikki
Eritysasiantuntija
[email protected]
p. 0295 250 345

Henrik Saari
Erikossuunnittelija
​​​​​​​[email protected]
​​​​​​​p. 0295 252 257