Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriöltä avustusta 18 hankkeelle rakennetun ympäristön ilmastotyöhön 

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 29.9.2022 9.47
Uutinen

Ympäristöministeriö on myöntänyt 1,4 miljoonaa euroa valtionavustusta 18 rakennetun ympäristön ilmastotyötä vauhdittavalle hankkeelle. Rahoitus on myönnetty Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman toisesta hankehausta. Ensimmäisestä hankehausta on jo aiemmin myönnetty rahoitusta 11 hankkeelle. 

Nyt käynnistyvissä hankkeissa tutkitaan vähähiilisiä rakennusmateriaaleja, kehitetään keinoja tehostaa uusiokäyttöä ja etsitään keinoja pidentää rakennusten ja materiaalien elinkaarta. Hankkeissa tuotetaan myös uusia työkaluja, joilla sekä suunnittelijat että rakennushankkeiden tilaajat ja toteuttajat voivat arvioida hankkeiden ilmastovaikutuksia. Uusia keinoja etsitään myös työmaiden logistiikan ja materiaalihukan vähentämiseen. Erityisen ajankohtaisia ovat hankkeet, joissa tehostetaan rakennusten energiankulutusta, edistetään energiaremontteja ja toisaalta arvioidaan keinoja vaikuttaa rakennusten ylikuumenemiseen.

Avustettavat hankkeet

Avustuksen saaja, hankkeen nimi, avustussumma ja hankkeen kokonaisbudjetti

 • Aalto yliopisto: Kevytsavi 1.1 – Teolliseen talonrakennukseen optimoitu vähähiilinen komposiittimateriaali, 53 024 euroa (kokonaisbudjetti 132 561 euroa)
 • RIL ry.: RIL-julkaisu: Puukerrostalon elinkaarisuunnittelu. Tilaajan yleisohje, 18 000 euroa (kokonaisbudjetti 45 000 euroa)
 • Tampere University Assessing and Mitigating Summertime Overheating in Affordable Housing (SEASON), 21 313 euroa (kokonaisbudjetti 53 284 euroa)
 • Spolia Design Oy: Uudelleenkäyttöprosessin kehittäminen pientalohankkeessa, 24 000 euroa (kokonaisbudjetti 60 000 euroa)
 • TA-Asumisoikeus Oy: Kerrostalo energiamurroksen vauhdittajana, 581 600 euroa (kokonaisbudjetti 1 454 000 euroa)
 • Vatajankoski Oy: Tutkimus uimahallien päästövähennyspotentiaalista, 51 600 euroa (kokonaisbudjetti 129 000 euroa)
 • Julkisivuyhdistys - JSY ry: JUKO-Ohjeistokansion tarkistus ja täydentäminen uusilla ja merkittävästi päivitettävillä osioilla, 7 950 euroa (kokonaisbudjetti 26 500 euroa)
 • Työmaapalvelut Express Oy: Dataohjattu työmaalogistiikka vähähiilisyyden tietolähteenä, 108 068 euroa (kokonaisbudjetti 270 170 euroa)
 • Sorvimo Optimointipalvelut Oy: SorviCO2, 42 064 euroa (kokonaisbudjetti 105 160 euroa)
 • KTI Kiinteistötieto Oy: KTI Skenaariotyökalu olemassa olevan kiinteistökannan ilmastovaikutusten vähentämiseen, 52 657 euroa (kokonaisbudjetti 131 643 euroa)
 • Action Energy Finance Oy: Digitaalisen energiaprojektimarkkinapaikan pilotointi taloyhtiö- ja isännöintikentässä, 39 968 euroa (kokonaisbudjetti 99 920 euroa)
 • Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy: Rakennusosien uudelleenkäyttäminen rakennushankkeissa, 51 000 euroa (kokonaisbudjetti 128 000 euroa)
 • Sitowise Oy: Maapörssi Smart Site, 40 000 euroa (hankkeen kokonaisbudjetti 100 000 euroa)
 • COfLOW Oy: Toimintamalli hiilineutraaleihin asuinkerrostalohankkeisiin, 37 200 euroa (kokonaisbudjetti 93 000 euroa)
 • LVI-numero Oy: Talotekniikkatuotteiden ympäristötietojen ylläpitäminen tuotetietorekistereissä ja hyödyntäminen koko liiketoimintaketjussa, 78 400 euroa (kokonaisbudjetti 196 000 euroa)
 • Risain Oy: Rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä tukevan uudelleenkäyttöä tehostavan palvelun, työkalujen ja toimintamallin kehittäminen, 74 000 euroa (kokonaisbudjetti 185 000 euroa)
 • Malax kommun: Hållbara, energieffektiva byggnader som främjar cirkulär ekonomi - från processbeskrivning till förverkligande, 22 200 euroa (kokonaisbudjetti 55 500 euroa)
 • D.O.F. tech Oy: Rakennusten hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen laskenta/analysointiohjelma energialaskennan yhteyteen, 105 200 euroa (kokonaisbudjetti 263 000 euroa)

”Parasta hankkeissa on, että teemat ovat monipuolisia”, toteaa ohjelman projektikoordinaattori Maija Stenvall. ”Kiinteistö- ja rakentamisalalla tarvitaankin monipuolisia keinoja vaikuttaa alan päästöjen vähentämiseen. Hankkeista saadaan uutta tietoa myös monelle eri kohderyhmälle; sekä suunnittelijoille, rakentajille että kiinteistöjen omistajille.”

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma on nyt puolivälissä. Seuraava ympäristöministeriön avustushaku aukeaa 17.10.2022.

Käynnissä oleviin hankkeisiin voi tutustua verkossa tilannehuoneessa ja 4.10. seminaarissa

Ympäristöministeriön ja Business Finlandin ensimmäisissä hankehauissa avustettuihin hankkeisiin voi tutustua kätevästi verkossa ohjelman tilannehuoneessa, joka antaa kuvaa myös hankkeiden teemoista, tavoitteista ja vaikuttavuudesta.

Käynnissä olevat hankkeet esittäytyvät myös 4.10. järjestettävässä seminaarissa, johon voi osallistua paikan päällä ympäristöministeriön tiloissa Helsingissä tai striimin välityksellä. Seminaariin voi ilmoittautua maanantaihin 3.10. saakka.

Lisätietoja:

Maija Stenvall
Projektikoordinaattori
p. 0295 25 0354
[email protected]

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmalla panostetaan lähivuosina 40 miljoonaa euroa rakennetun ympäristön ilmastotyöhön. Ohjelmaa toteuttavat ympäristöministeriö ja Business Finland. Business Finland myöntää rahoitusta etenkin vientiä tukeville hankkeille ja ympäristöministeriö kansalliseen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluontoisesta elpymisvälineestä (Recovery and Resilience Facility). Rahoituksen lisäksi Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma tarjoaa alustan laajalle toimijoiden yhteistyölle ja parhaiden oppien jakamiselle.