Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri Kyösti Kallion III hallituksen ohjelma

Kallion ohjelmapuhe valtioneuvoston yleisessä istunnossa 16.8.1929

Eduskunnan kokoonnuttua uusien vaalien jälkeen pyysi hallitus vapautuksen toimestaan. Ryhtyessämme suorittamaan meille uskottua tehtävää helpottaa työtämme tällä hetkellä se, että eron saanut hallitus on jättänyt eduskunnalle esityksen vuoden 1930 tulo- ja menoarvioksi, jonka laatiminen eduskunnan koollaollessa nyt tapahtuneen hallitusvaihdoksen jälkeen olisi aiheuttanut viivytystä eduskunnan työlle. Hallituksella voi olla eriäviä käsityksiä eräistä edellisen hallituksen valmistaman talousarvion kohdista, mutta yhteisymmärryksessä eduskunnan kanssa voitaneen, mikäli aihetta siihen ilmenee, saattaa asian käsittelyn yhteydessä hallituksen käsitys eduskunnan tietoon. Rauhallinen rakennustyö yhteiskunnan lujittamiseksi varsinkin nykyisten taloudellisten vaikeuksien vallitessa asettaa monenlaisia vaatimuksia valtiolle. Hallitus tulee käytettävinä olevien mahdollisuuksien rajoissa tukemaan elinkeinojen kehittämistä ja kiinnittämään vakavaa huomiota talouselämän kohottamiseen ja vähäväkisten taloudellisen aseman parantamiseen.

Asutustoiminnan kehittäminen tulee olemaan hallituksen erikoisena huolena. Uudisasutusta niinhyvin valtion- kuin yksityistenkin mailla on tehokkaasti edistettävä. Hallitus tulee pyrkimään siihen, että tällä alalla asioitten käsittely saadaan yksinkertaisemmaksi ja vähemmän aikaa vieväksi. Samoin katsoo hallitus heikossa taloudellisessa asemassa olevan pienviljelijäväestön elinehtojen parantamisen sekä maatalouden edistämistoimenpiteiden erikoisesti kuuluvan tehtäviinsä. Hallituksen pyrkimyksenä tulee myöskin olemaan opetuslaitoksen kehittäminen nykyistä paremmin käytännöllisen elämän tarpeita vastaavaksi sekä vapaan valistustyön ja suomalaiskansallisten pyrkimysten tukeminen.

Maamme varallisuuden ja yhteiskunnalliset olot huomioonottaen hallitus pyrkii asteittain sosialisen lainsäädännön kehittämiseen kaikkia vähävaraisia tasapuolisesti turvaavaksi. Hallitus pitää tärkeimpänä vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuksen aikaansaamista ja jo sitä ennen varojen varaamista sen toteuttamista varten.

Uutta tullitariffia laadittaessa on hallituksen mielestä suhtauduttava eri tuotantoaloihin tasapuolisesti ottamalla huomioon, että maan itsenäisyydelle, omavaraisuudelle ja kansantaloudelle tärkeät tuotantoalat tulevat turvatuiksi. Virkakoneiston yksinkertaistuttamista tarkoittaviin toimenpiteisiin ja niiden ohella valtion viran- ja toimenhaltijain palkkauksissa olevien epäkohtien korjaamiseen tulee hallitus kiinnittämään vakavata huomiota. Asian luonto sekä valtion etu vaativat, että hallitus saa rauhassa ja ilman painostusta valmistella tämän kysymyksen.

Asevelvollisten palvelusaikaa ja armeijan järjestelyä koskevan kysymyksen hallitus tulee parhaillaan toimitettavan selvityksen jälkeen ottamaan harkittavakseen ja antamaan esityksen niin hyvissä ajoin, että ennen ikärajan koroituksesta aiheutuneen siirtokauden päättymistä on eduskunnalla tilaisuus sen käsittelyyn.

Hallitus tulee erikoisella huolella valvomaan ja kehittämään toimenpiteitä kieltolain toteuttamisen tehostamiseksi ja salakuljetuksen ehkäisemiseksi.

Tietoisena siitä, että rauhallinen rakennustyö menestyy vain vakavan yhteiskuntajärjestyksen vallitessa, katsoo hallitus velvollisuudekseen tarkoin valvoa yhteiskuntarauhan ylläpitämistä ja asettuu jyrkästi vastustamaan kaikkea yhteiskunnanvastaista kiihotusta, tulkoon se miltä taholta tahansa.

Ulkopolitiikassa hallitus tulee tähänastisia suuntaviivoja seuraten jatkamaan ja kannattamaan määrätietoista rauhanpolitiikkaa sekä ylläpitämään ja lujittamaan ystävällisiä suhteita kaikkien ulkovaltojen kanssa.

Tietoisena tehtävänsä vaikeudesta ja vastuunalaisuudesta ryhtyy hallitus toimeensa siinä toivossa, että eduskunta ja kansamme luottamuksella suhtautuu sen toimintaan.

Sivun alkuun