Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri Juho Sunilan II hallituksen ohjelma

Sunilan ohjelmapuhe valtioneuvoston yleisessä istunnossa 23.3.1931

Hallitus ryhtyy tehtäviensä suorittamiseen vaikeissa olosuhteissa. Lamaannus elinkeinoelämän eri aloilla jatkuu, ja etenkin maatalous, jonka kannettavana on raskas korkotaakka, on menekki ja hintapulan johdosta joutunut yhä ahtaampaan asemaan. Tuotannollisen toiminnan supistaminen on saanut aikaan työttömyyttä, joka raskaasti painaa vähäväkisiä kansan kerroksia.

Vallitseva pulatilanne on heikontanut myöskin valtiontalouden asemaa, jonka tasapainossa pysyttäminen senvuoksi vaatii erityistä huolenpitoa. Vaikeuksien voittamiseksi on valtion menojen huomattava supistaminen tarpeen. Hallitus on selvillä siitä, että tässä suhteessa vaaditaan, niin raskaalta kuin se monissa kohdin voi tuntuakin, päättäviä toimenpiteitä. Julkisten menojen supistaminen on välttämätöntä myöskin, jotta helpotettaisiin tuotantoelämän mukautumista muuttuneisiin taloudellisiin oloihin. Näiden korjautuminen ja pulasta selviytyminen riippuu ensi kädessä kansalaisten omista ponnistuksista. Valtiovallan mahdollisuudet tässä suhteessa ovat rajoitetut ja sen tehtäviin kuuluu niiden yleisten edellytysten luominen ja parantaminen, joiden varassa vapaa elinkeinoelämä voi työskennellä. Näitä edellytyksiä kehittämällä on koetettava saada lievennetyksi maatalouden ja muunkin tuotannollisen toiminnan sekä niistä elävän väestön tilaa samoin kuin työttömyyden raskaita seurauksia. On pyrittävä siihen, ettei maassa eri aloilla suoritettu kehitystyö pääse tuhoutumaan, vaan että se lamakauden ohimentyä voi jatkua entistä terveemmällä pohjalla.

Edellä kosketellun toiminnan ensimmäisenä ehtona on kuitenkin, että sisäinen järjestys maassa pysyy järkkymättömänä. Tässä suhteessa on edelleen tehtävää. Kommunistien julkinen toiminta on tosin tukahdutettu, eikä kommunismilla enää ole mahdollisuuksia saada jalansijaa julkisessa elämässämme. Sensijaan eivät eräät yksityisiä kansalaisia vastaan harjoitetut laittomuudet, joihin viime vuonna ryhdyttiin kommunismin vastustamisen yhteydessä, ole vieläkään tyystin loppuneet. Siitä on kansalaisten mieliin syntynyt levottomuutta. Järjestys ja kuri sekä kansalaisten oikeusturva on maassa pysytettävä täydessä voimassa. Sitä vaatii valtion, yhteiskunnan ja kaikkien kansalaisten etu. Senvuoksi on hallitus valtiovallan kaikella voimalla toimiva sisäisten olojemme vakaannuttamiseksi ja oikeusjärjestyksen voimassa pitämiseksi. Samalla on käytettävissä olevin keinoin tukahdutettava kommunistiset virtaukset, mikäli niitä yhteiskunnassa edelleen liikkuu. Tärkeätä on yleensäkin, että lainkunnioitus, joka on kuluneina vuosina höltynyt, saataisiin arvoonsa.

Suhteissa ulkovaltoihin tulee hallitus jatkamaan entistä rauhan politiikkaa, haluaa ylläpitää ja lujittaa hyviä suhteita toisten valtojen kanssa.

Hallitus on toimiva luottamuksellisessa yhteistyössä Eduskunnan kanssa, jolta hallitus siis odottaa välttämätöntä kannatusta kansan parasta tarkoittavalle työlleen. Tälläisen yhteistyön avulla ja asiallisuuteen perustuvalla toiminnalla uskoo hallitus valtiovallan saavuttavan sille tarpeellisen arvonannon ja kansalaisten luottamuksen, mikä on tarpeen niiden vaikeuksien voittamiseksi, joita maalla nyt on.

Lopuksi hallitus vetoaa kaikkiin kansalaisiin tietoisena siitä, että kansalaisten ja kansalaispiirien läheisessä ja luottamuksellisessa yhteisymmärryksessä ja yhteistahdossa on maan itsenäisyyden vahva turva.

Sivun alkuun